"เทพไท" ลั่นอุดมการณ์ ปชป.อยู่เหนือมติพรรค-มติวิปรัฐบาล

2019-12-05 16:40:49

"เทพไท"  ลั่นอุดมการณ์ ปชป.อยู่เหนือมติพรรค-มติวิปรัฐบาล

"เทพไท"  ลั่นอุดมการณ์ของ ปชป.ต้องอยู่เหนือมติพรรค-มติวิปรัฐบาล 

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  กล่าวถึงเหตุผลในการลงมติเห็นชอบญัตติการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบการใช้ ม.44 ว่า ได้ตัดสินใจยืนยันมติเดิม ด้วยเหตุผล 3 ข้อ คือ 1.ญัตตินี้เป็นญัตติของพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมพรรคมาก่อน และมีผู้ ส.ส.ของพรรคที่เป็นอดีตรัฐมนตรีลงชื่อเป็นเจ้าของญัตติ จำนวน 7 คน เช่น นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายกรณ์ จาติกวณิชย์ นายสุทัศน์ เงินหมื่น นายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ นายถาวร เสนเนียม นายอิสสระ สมชัย และมี ส.ส.ของพรรคลงชื่อรับรองจำนวน 20 คนด้วย  2.ในการพิจารณาญัตตินี้ตนได้อภิปรายแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร สนับสนุนให้นำคำสั่งของคณะรัฐประหารทุกชุด และกฎหมายที่ออกโดยสภานิติบัญญัติ(สนช.) มาศึกษา ซึ่งแตกต่างกับญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน  3.ญัตตินี้ตรงกับอุดมการณ์ของพรรค ข้อ4 ที่ระบุว่า “พรรคจะไม่สนับสนุนระบบ หรือวิธีแห่งเผด็จการ ไม่ว่าจะเป็นระบบและวธีการของรัฐบาลใดๆ” ซึ่งได้ประกาศไว้ตั้งแต่วันก่อตั้งพรรค 6 เม.ย. 2489 เป็นเวลา 73 ปีผ่านมาแล้ว และยังคงทันสมัยจนถึงปัจจุบัน  ขอยืนยันว่าในฐานะสมาชิกพรรคคนหนึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติตามมติพรรค และมติวิปรัฐบาลทุกประการ แต่อุดมการณ์ของพรรคต้องอยู่เหนือมติพรรคและมติวิปรัฐบาล หรือเงื่อนไขใดๆในการเข้าร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอน

แท็กที่เกี่ยวข้อง