เปิดใช้เครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ

2017-08-19 19:30:53

เปิดใช้เครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ

Advertisement

สตม.เปิดใช้เครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ Auto Gate บริการนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ได้ใช้งานเป็นประเทศแรก

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 19 ส.ค. ที่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดใช้งานช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ( Auto Gate ) สำหรับชาวต่างชาติ โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ ได้ใช้งานเป็นประเทศแรก หลังจากนั้นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเปิดให้ผู้โดยสารจากประเทศอื่น ๆ ได้ใช้บริการเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายประเทศ โดยคำนึงถึงผลด้านความมั่นคงเป็นหลัก

พล.ต.ท.ณัฐธร กล่าวว่า ตามที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้หารือร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และ Mr.Clarence YEO ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองและด่านพรมแดน ประเทศสิงคโปร์ ในการเปิดให้ประชาชนสามารถใช้ช่องทางตรวจอัตโนมัติได้ ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการเดินทาง โดยระบบ Auto Gate เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนโยบายด้านความมั่นคงของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ด้วยการนำนวัตกรรมมาเสริมประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แก้ไขปัญหาผู้โดยสารหนาแน่นในสนามบิน อันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านกายภาพ ทั้งพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารและจำนวนเคาน์เตอร์ช่องตรวจ เน้นการให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ลดปริมาณผู้โดยสารที่เข้าตรวจกับเจ้าหน้าที่ ถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาผู้โดยสารหนาแน่นสนามบินอย่างเป็นรูปธรรม 
ในระยะแรกได้เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารจากประเทศสิงคโปร์ได้ใช้งานเป็นประเทศแรกตามความตกลงในลักษณะแลกเปลี่ยน ซึ่งประเทศสิงคโปร์กำลังกำลังพิจารณาเปิดให้คนไทยใช้ช่อง Auto Gate ของสิงคโปร์เช่นกัน

ระบบช่องตรวจ Auto Gate จะทำให้การเก็บข้อมูลของผู้โดยสาร ภาพถ่าย และลายพิมพ์นิ้ว มือเพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเดินทางครั้งถัดไป และทำงานร่วมกับระบบตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS )ตรวจสอบผู้โดยสารทันทีที่เช็กอินกับสายการบิน ทำให้ระบบมีความปลอดภัยสูงเชื่อถือได้ เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ซึ่งขณะนี้เปิดทดลองให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากนั้นจะขยายการให้บริการไปถึงสนามบินนานาชาติทั่วประเทศ อาทิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยายอู่ตะเภา พร้อมทั้งเปิดให้ชาติอื่น ๆ มาลงทะเบียน โดยจะพิจารณาเป็นรายประเทศ เน้นประเทศที่นักท่องเที่ยวมีศักยภาพสูง แต่ละปีมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยคำนึงถึงเหตุผลด้านความมั่นคงเป็นหลัก

แท็กที่เกี่ยวข้อง