“ชวน”ห่วงนับคะแนนใหม่สร้างปัญหา

2019-12-04 17:40:04

“ชวน”ห่วงนับคะแนนใหม่สร้างปัญหา

Advertisement

“ชวน”ห่วงนับคะแนนใหม่สร้างปัญหา ถ้ารัฐบาลขอนับใหม่ได้ ฝ่ายค้านก็ขอนับใหม่ได้

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงองค์ประชุมในกรณีขอนับคะแนนใหม่ของฟากรัฐบาลหลังโหวตแพ้ให้กับฝ่ายค้านในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลจากการคำสั่ง คสช.และมาตรา 44 ว่า เรื่องดังกล่าวอย่าไปตื่นเต้นมากนัก เพราะไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติมากจนเกินไป เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในบางครั้งในสภาฯหลายๆชุด แต่กรณีไหนที่เกิดจากความตั้งใจจะทำให้เกิดปัญหา และเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กัน แต่ตนขอเรียนว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่สมาชิกยังไม่พร้อม หรือเจ็บป่วย หรือรัฐมนตรีคนนั้นมาไม่พร้อม หรือไม่คิดว่าญัตตินั้นจะเป็นปัญหา หรือมีกลุ่มหนึ่งเดินออกโดยที่ไม่เข้าประชุม แต่โดยทั่วไปในรัฐบาลสมัยนี้ก็ต้องมีองค์ประชุมพร้อม ซึ่งถือเป็นภาระร่วมกันของทุกฝ่าย แต่ภาระแรกเป็นของฝ่ายรัฐบาล เพราะถือว่าเป็นฝ่ายที่เป็นเสียงข้างมาก

เมื่อถามย้ำว่า หากเกิดเหตุการณ์สภาฯล่มอีกครั้งหนึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์รัฐบาลหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า แน่นอนถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆ เสียภาพลักษณ์แน่ เสียไปถึงเสียงข้างมาก และเสียไปถึงคนที่ไม่เข้าประชุม เพราะทุกอย่างประชาชนจับตามมองอยู่ ซึ่งการประชุมสภาก็ถือเป็นความรับผิดชอบ หากฝ่ายไหนก็ตามจงใจเพื่อไม่ให้องค์ประชุมครบหลายครั้ง คนก็จะรู้ ครั้งสองครั้งอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ เพราะถือว่าเป็นสิทธิของเขาในการประท้วงในสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วย แต่หากเกิดขึ้นหลายครั้งคนจะรู้สึกว่าเป็นความจงใจที่จะไม่ให้ทำงานต่อ

ต่อข้อถามว่า การทำงานสภาฯ จะขับเคลื่อนได้หรือไม่หากอนาคตฝ่ายค้านจะใช้ข้อนี้ในการขอนับคะแนนใหม่บ้าง นายชวน กล่าวว่า นี่คือสิ่งที่ตนเตือนมาตั้งแต่แรกแล้ว เพราะตนรู้ว่าเสียงของรัฐบาล และฝ่ายค้านชุดนี้ต่างกันไม่เกิน 25 เสียง เมื่อมีการนับองค์ประชุมใหม่แล้วฝ่ายหนึ่งจะแก้แค้นก็สามารถเสนอได้ แต่หากทำโดยไม่มีเหตุผล ประชาชนจะเป็นฝ่ายที่จับตาดูว่าพฤติกรรมของสมาชิกเจตนาเพื่ออะไร อีกทั้งหากสมาชิกไม่มาประชุม หรือไม่เข้าห้องประชุมก็จะมีปัญหาตามมากับสมาชิกเหล่านั้น วันหนึ่งถ้ารัฐบาลขอนับใหม่ได้ ฝ่ายค้านก็สามารถขอนับใหม่ได้

เมื่อถามต่อว่า มีการทักท้วงถึงการทำหน้าที่ของประธานสภาฯ นายชวน กล่าวว่า ความจริงก็ตั้งแต่วันนั้นแล้ว ตอนที่นับองค์ประชุม ตนเป็นคนแรกที่ถามว่า ขอถามย้ำอีกครั้งว่า ยืนยันที่จะให้นับองค์ประชุมใหม่หรือไม่ เพราะจะมีผล แต่ทางรัฐบาลยืนยัน ก็ต้องมาดูว่าวิธีการเป็นอย่างไร ซึ่งตามข้อบังคับได้กำหนดไว้เพียงอย่างเดียวคือ หากมีการนับใหม่จะต้องใช้ข้อบังคับข้อที่ 85 คือต้องใช้ 83(2) นั่นคือต้องขานชื่อ ตามวิธีการที่ประธานกำหนด แต่จะทำให้เสียเวลา โดยวันนั้นก็มีคนประท้วงว่าตนทำหน้าที่ไม่เป็นกลาง แต่ในที่สุด คนที่ประท้วงตนก็ได้ส่งคนมาขอโทษ ทั้งนี้ จะตีความเข้าข้างฝ่ายใดไม่ได้ เพราะถ้าทำผิด ประธานต้องรับผิดชอบ

แท็กที่เกี่ยวข้อง