พบแล้ว! ซากยานหุ่นยนต์อินเดีย สูญหายบนดวงจันทร์

2019-12-04 13:30:22

พบแล้ว! ซากยานหุ่นยนต์อินเดีย สูญหายบนดวงจันทร์

Advertisement

ดาวเทียม 1 ใน 2 ดวง ขององค์การนาซาสหรัฐ ที่กำลังโคจรรอบดวงจันทร์ สามารถบันทึกภาพเศษซากแตกกระจายของยานหุ่นยนต์อินเดีย บนพื้นผิวของดวงจันทร์ หลังจากประสบความล้มเหลวในความพยายามร่อนลงจอดพื้นผิว ในเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา

องค์การนาซาเผยแพร่ภาพถ่าย แสดงให้เห็นบริเวณที่ยานหุ่นยนต์ “วิกรม” ขององค์การสำรวจอวกาศอินเดีย ตกลงกระแทกพื้นดวงจันทร์จนแตกกระจาย พร้อมกับยกเครดิตการค้นพบให้กับ นายชานมูกา สุบรามาเนียน วิศวกรหนุ่มชาวอินเดีย ที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จากการตรวจสอบภาพถ่ายของนาซา จนพบเศษชิ้นส่วนแรกของยานวิกรม กระเด็นหล่นห่างจากจุดที่ย่านตกกระแทกพื้น ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 750 เมตร

นายสุบรามาเนียนแจ้งการตรวจพบชิ้นส่วนแรกไปยังองค์การนาซา ซึ่งได้ส่งสัญญาณควบคุมไปยังดาวเทียม เพื่อทำการบันทึกภาพ จนพบชิ้นส่วนอื่น ๆ
ยานหุ่นยนต์วิกรม ซึ่งเป็นเป็นยานลูกของ ยานสำรวจอวกาศ “จันทรายาน-2” กำหนดร่อนลงจอดพื้นผิวดวงจันทร์ บริเวณขั้วใต้ ในวันที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา กว่า 1 เดือนหลังเดินทางออกจากโลก แต่ยานวิกรมขาดการติดต่อกับศูนย์ควบคุมบนพื้นโลก และ “หล่นกระแทกพื้น” ประมาณ 600 กิโลเมตร จากจุดเป้าหมายลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์