"ธนาธร" กังขาเงินนอกงบประมาณ กห. 19,000 ล้านตรวจสอบไม่ได้

2019-12-01 19:40:42

"ธนาธร" กังขาเงินนอกงบประมาณ กห. 19,000 ล้านตรวจสอบไม่ได้

Advertisement

"ธนาธร" ชำแหละงบประมาณกระทรวงกลาโหม กังขาเงินนอกงบประมาณ 19,000 ล้าน ตรวจสอบไม่ได้

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่ทำการพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จัดบรรยายพิเศษการใช้งบประมาณของกระทรวงกลาโหม (กห.) ว่า ภาพรวมของงบประมาณปี 2563 มีทั้งสิ้น 3.2 ล้านล้านบาท โดยระบุว่า 2.7ล้านล้านบาทมาจากภาษีของประชาชน ส่วนอีก 5 แสนล้านบาทมาจากเงินกู้ที่รัฐบาลตั้งงบขาดดุลเอาไว้ ซึ่งในงบประมาณทั้งหมดนี้เป็นงบของกระทรวงกลาโหม 233,000 ล้านบาท เงินจำนวนนี้เรียกว่าเงินในงบประมาณที่สามารถตรวจสอบและสั่งตัดได้ แต่มีเงินงบประมาณอีกจำนวนหนึ่งที่เรียกว่าเงินนอกงบประมาณเป็นจำนวน 19,000 ล้านบาท เงินในส่วนนี้ไม่สามารถตรวจได้ ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเงินนอกงบประมาณมาจากไหน ใช้ไปทำอะไร ใครเป็นคนสั่งจ่าย เอาไปใช้ที่ไหนอย่างไร เงินนอกงบประมาณมาจากการใช้ทรัพยากรที่เป็นของประเทศ ทรัพยากรที่เป็นของประชาชน


นายธนาธร กล่าวต่อว่า จากการที่กองทัพออกมาโต้ว่าเงินนอกงบประมาณจำนวนนี้ นำเอาไปในการบูรณาการเพื่อดูแลประชาชน ตนคิดว่าประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้น แต่อยู่ที่การใช้งบประมาณต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ถ้างบส่วนนี้จะนำไปใช้เพื่อดูแลประชาชนหรือนำไปดูแลโรงพยาบาลของกองทัพก็เป็นสิ่งที่ดี ตนยืนยันว่า การเอางบไปใช้ในเรื่องต่างๆ นั้นไม่ใช่เรื่องผิด แต่การใช้งบประมาณนั้นต้องโปร่งใสทั้งรายรับและรายจ่าย แต่ในวันนี้ไม่มีใครมองเห็นว่ารายรับของงบส่วนนี้มาจากไหน และรายจ่าย จ่ายไปที่ใด ขนาดอดีต ส.ส. อย่างตน ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนมองไม่เห็น ประชาชนยิ่งไม่มีทางมองเห็นและตรวจสอบได้"เงินนอกงบประมาณของกระทรวงต่างๆ นั้นสามารถตรวจสอบได้ เว้นแต่ของกระทรวงกลาโหมเพียงกระทรวงเดียวที่เราไม่รู้ และไม่สามารถขอข้อมูลใดๆ ได้ และความพิเศษนั้นอยู่ที่กฎหมาย 3 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกันที่ให้กระทรวงกลาโหมมีความพิเศษบางอย่าง คือ 1. พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง 2561 มาตรา 61(3) อธิบายไว้ว่า เงินนอกงบประมาณทั้งหมดต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหมายความว่าอย่างน้อยยังตรวจสอบได้ แต่ท่อนหลังได้อธิบายไว้ว่า ยกเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือได้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น 2. ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และการนำส่งคลัง 2562 ในข้อ 8 อธิบายไว้ว่า การเบิกจ่าย การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ยึดถือข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน ซึ่งได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง นั้นหมายความว่า ไม่มีกระทรวงไหนได้รับสิทธิพิเศษนี้นอกจากกระทรวงกลาโหม และ 3.ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน ปี 2555 ได้อธิบายไว้ว่า ให้แบ่งเงินนอกงบประมาณออกเป็นสองประเภท ซึ่งประเภทแรกให้ทำตามกฎหมายแบบที่กระทรวงอื่นๆทำทั้งหมด แต่เงินนอกงบประมาณประเภทที่สองอธิบายไว้ว่า สามารถตั้งระบบบัญชีเองได้และสามารถตั้งระบบตรวจสอบเองได้ นั้นหมายความว่า ระบบบัญชีของรัฐที่เป็นสากลใช้กันทั่วโลก ใช้ไม่ได้เงินนอกงบประมาณในส่วนที่สองนี้" นายธนาธร กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงท้ายนายธนาธรได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการปฏิรูปกองทัพ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ โดยช่วยกันรณรงค์ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.รับราชการทหาร ซึ่งมีประเด็นสำคัญคือยกเลิกเกณฑ์ทหารและหันมาใช้ระบบสมัครใจ


แท็กที่เกี่ยวข้อง