วันนี้มีอะไร: 1 ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ

2019-12-01 00:00:58

วันนี้มีอะไร: 1 ธันวาคม  วันดำรงราชานุภาพ

Advertisement

วันดำรงราชานุภาพ
วันดำรงราชานุภาพ ตรงกับวันที่ 1 ธ.ค. ของทุกปี กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ สืบเนื่องจากการที่พระองค์เป็นบุคคลไทยพระองค์แรกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อปี 2505 และทรงได้รับการถวายพระนามเป็น "พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย"

175 ปีก่อน
พ.ศ.2387
วันประสูติ เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเดนมาร์ก ซึ่งภายหลังคือ สมเด็จพระบรมราชินีแห่งสหราชอาณาจักร (อเล็กซานดรา แคโรไลนา มารี ชาร์ล็อต หลุยส์ จูเลีย) ทรงเป็นพระมเหสีใน สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7

86 ปีก่อน
พ.ศ.2476
วันเกิด ฟูจิโกะ เอฟ. ฟูจิโอะ (ฮิโรชิ ฟุจิโมโตะ) นักวาดการ์ตูนชาวญี่ปุ่น โดยมีเรื่องที่โด่งดังคือ โดราเอมอน75 ปีก่อน


พ.ศ. 2487
ธนาคารกรุงเทพ เปิดทำการเป็นวันแรก4 ปีก่อน
พ.ศ. 2558
สีหนุ่ม เชิญยิ้ม หรือ บุญธรรม ฮวดกระโทก นักแสดงตลกแห่งคณะเชิญยิ้ม เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 ธ.ค. 2558 ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยอาการแทรกซ้อนอันเกิดมาจากโรคเส้นเลือดในสมองแตก รวมอายุได้ 59 ปี