กกต.ขีดเส้น 2 ธ.ค. “อนาคตใหม่”ส่งเอกสารกู้ยืมเงิน “ธนาธร”

2019-11-27 10:45:56

กกต.ขีดเส้น 2 ธ.ค. “อนาคตใหม่”ส่งเอกสารกู้ยืมเงิน “ธนาธร”

กกต.ขีดเส้นให้พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารการกู้ยืมเงิน “ธนาธร”ภายในวันที่ 2 ธ.ค.62

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ตามข่าวสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งลงวันที่ 19 พ.ย.2562 แจ้งว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาการกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่เพิ่มเติมนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า พรรคอนาคตใหม่ได้มีหนังสือจัดส่ง เอกสารบางส่วนแล้ว แต่ขอขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารบางส่วนต่อ กกต. อีก 120 วัน ในการประชุม กกต. เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 กกต.ได้รับทราบการจัดส่งเอกสารบางส่วนของพรรคอนาคตใหม่ข้างต้นแล้ว และมีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารที่เหลือ โดยให้พรรคอนาคตใหม่จัดส่งเอกสารดังกล่าว ภายในวันจันทร์ที่ 2 ธ.ค.2562