กกต.ขอศึกษาคำวินิจฉัยศาล รธน.ก่อนดำเนินคดี “ธนาธร”

2019-11-26 12:30:32

กกต.ขอศึกษาคำวินิจฉัยศาล รธน.ก่อนดำเนินคดี “ธนาธร”

กกต.มีมติให้เลขาธิการ กกต. คัดสำเนาคำวินิจฉัยศาล รธน.ปม “ธนาธร” ถือหุ้นสื่อมาพิจารณาให้รอบคอบว่าสมควรดำเนินคดีอาญาหรือไม่

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ตามข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 21 พ.ย. แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) พิจารณาขั้นตอนและวิธีการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกรณีศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อ กกต. อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) ทำให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายธนาธร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) นั้น ขอเรียนว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุม กกต.พิจารณาในการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พ.ย.แล้ว ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้เลขาธิการ กกต.ขอคัดสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 20 พ.ย.2562 และความเห็นส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดในคำนิจฉัยและความเห็นส่วนตนดังกล่าวด้วยความรอบคอบว่าสมควรจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 42 (3) และมาตรา 151 หรือบทกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ แล้วให้ทำความเห็นเสนอต่อ กกต.พิจารณาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป