สนช.มีมติเซตซีโร่ กสม.

2017-08-17 18:10:24

สนช.มีมติเซตซีโร่ กสม.

Advertisement

สนช.มีมติเซตซีโร่ กสม. ให้รักษาการ 320 วัน จนกว่า กสม.ชุดใหม่จะเข้ามารับหน้าที่  

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.เป็นประธาน ได้ลงมติในวาระที่ 3 ด้วยคะแนน 199 งดออกเสียง 4 และไม่ลงคะแนน 1 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ต่อจากนี้ประธาน สนช.จะส่งร่าง พ.ร.ป.นี้ไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และ กสม. เพื่อให้พิจารณาว่ามีเนื้อหาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพื่อที่จะเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่วมกัน 3 ฝ่ายหรือไม่ต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุม สนช. มีมติแก้ไขเนื้อหาในบทบัญญัติมาตรา 60 โดยกลับไปใช้ตามร่างเดิมที่ กรธ.เสนอ คือ ให้ประธาน กสม.และ กสม.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ พ.ร.ป.ใช้บังคับ ให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ พ.ร.ป.ใช้บังคับ แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธาน กสม.และ กสม.ที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ซึ่งมีการกำหนดระยะเวลาการสรรหา กสม.ชุดใหม่ให้เสร็จภายใน 320 วัน โดยที่ประชุม สนช.มีมติเสียงข้างมาก 177 ต่อ 20 คะแนนเห็นชอบกับมาตรา 60 ที่มีการแก้ไขดังกล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง