ดั่งเทพสร้าง! ปรากฏการณ์ต้นไม้ขี้อาย กรีดกราย ไม่ล้ำเขตกัน

2017-08-18 11:00:04

ดั่งเทพสร้าง! ปรากฏการณ์ต้นไม้ขี้อาย กรีดกราย ไม่ล้ำเขตกัน
ท่ามกลางความวุ่นวายในสังคมเมือง เราใช้ชีวิตอยู่กันอย่างอลหม่าน แย่งชิงพื้นที่กับผู้อื่นเสมอ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาณาจักรเล็กๆ ของเรา ซึ่งหากใครล้ำเส้นเราก็คงไม่สบายใจและหาทางปกป้องดินแดนของเราให้อยู่ในความปกครองอย่างชัดเจน ไม่ต่างจากสังคมมหัศจรรย์ในมวลหมู่แมกไม้ พวกมันมีชีวิต สังคม และพื้นที่ของใครของมัน การไม่ล่วงล้ำหรือกร้ำกรายกิ่งก้านกันไปมาจึงเป็นกลไกที่พวกมันสร้างขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์

Advertisement

ปรากฏการณ์เช่นนี้เรียกว่า "ช่องว่างระหว่างยอดไม้" คือเมื่อเวลาเดินป่าจะมีต้นไม้สูงๆ ให้แหงนมองขึ้นไปอาจจะเห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติสุดมหัศจรรย์นี้ เพราะยอดไม้ขี้อายเหล่านั้นพยายามไม่แตะต้องกัน มันจึงเว้นช่องว่างเอาไว้ให้กิ่งก้านสาขาอยู่ในเขตแดนของตนเท่านั้น เรื่องนี้มีนักวิเคราะห์หลายคนตั้งข้อสังเกตไว้มากมาย อาทิ เป็นการป้องกันการหักโค่นล้มทับจากต้นไม้รอบข้าง, อาจเกิดจากที่ใบพืชต้องสังเคราะห์แสง ทำให้ยอดไม้ใบไม้พยายามหันเข้าหาแสงสว่าง จึงไม่อยู่ใต้ร่มไม้ต้นอื่น ฯลฯ
 

Advertisement
โดยปรากฏการณ์นี้มักเกิดขึ้นกับต้นไม้แค่ไม่กี่สายพันธุ์เท่านั้น และส่วนใหญ่มักจะเกิดระหว่างต้นไม้สายพันธุ์เดียวกัน แต่ก็มีบ้างที่พบว่ามันเกิดระหว่างต้นไม้คนละชนิด มีหลายความเป็นไปได้ที่นักชีววิทยาได้อธิบายไว้ถึงสาเหตุของปรากฏการณ์แบบนี้ เช่น มันเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของต้นไม้ เพื่อป้องกันการกระจายของพวกหนอนกินใบไม้ หรือพวกแมลงต่างๆ ไม่ให้สามารถข้ามจากต้นหนึ่งไปกินอีกต้นหนึ่งได้
Photo credit

Advertisement
Sources: Mechanical Abrasion and Intercrown Spacing / Crown shyness in maturing boreal forest stands / Wikipedia via TYWKIWDBI