เที่ยว “ทุ่งปอเทือง” เหลืองอร่าม มหัศจรรย์ “นครสวรรค์”

2019-11-18 06:25:23

เที่ยว “ทุ่งปอเทือง” เหลืองอร่าม มหัศจรรย์ “นครสวรรค์”

นักท่องเที่ยวแห่ชมทุ่งปอเทืองเหลืองอร่าม อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ กันอย่างเนืองแน่นหลังต้นปอเทืองได้ออกดอกบานสะพรั่ง กลายเป็นทุ่งดอกไม้สีทอง ครอบคลุมเนื้อที่ถึง 40 ไร่ ซึ่งคาดว่า นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้จนถึงต้นเดือน ม.ค. 2563

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงนี้ นักท่องเที่ยวต่างเริ่มพากันออกเดินทางพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งหากใครยังไม่มีจุดหมายในใจ ชาวจังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญมาเที่ยวชม “ทุ่งปอเทือง” ของเกษตรกรในพื้นที่ อ.ตากฟ้า ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายและดอกปอเทืองที่กำลังบานสะพรั่ง สีเหลืองทองอร่ามบนพื้นที่ติดแนวภูเขากว่า 40 ไร่ โดยทุ่งปอเทืองแห่งนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากว่า 5 ปีแล้ว นอกจากนี้ทางเกษตรกรเจ้าของไร่ยังได้ทำจุดชมวิว จุดถ่ายรูป พร้อมทั้งมีบริการพานั่งรถไถเดินทางท่องเที่ยวรอบทุ่งปอเทืองด้วย โดยหลายคนที่ได้มาท่องเที่ยวต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ผิดหวัง และยังประทับใจมาก เนื่องจากมีความสวยงามตามธรรมชาติ อากาศที่บริสุทธิ์ สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน ประกอบกับฉากหลังของทุ่งปอเทืองเป็นภูเขาสูง จึงถ่ายภาพมาได้สวยงาม

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวชมความงามของทุ่งปอเทืองได้จนถึงต้นเดือนม.ค. 2563 อย่างไรก็ตาม สำหรับปอเทืองนั้น เมื่อเริ่มออกฝักแล้วทางเกษตรกรจะทำการไถกลบทำเป็นปุ๋ยพืชสด ในการปลูกพืชไร่ชนิดต่างๆ ต่อไป ส่วนบางรายก็จะปล่อยให้แก่เต็มที่จนแห้งและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ขายต่อไป

Advertisement
ขอขอบคุณภาพจากเพจ ไร่ธรรมชัย