ฟิลิปปินส์ขู่ตอบโต้การค้า เหตุไทยยังฟ้องคดีบุหรี่

2019-11-13 15:30:30

ฟิลิปปินส์ขู่ตอบโต้การค้า เหตุไทยยังฟ้องคดีบุหรี่

ฟิลิปปินส์ประกาศจะลดสิทธิพิเศษทางการค้า ตอบโต้ไทยไม่ปฏิบัติตามคำตัดสิน WTO คดีภาษีนำเข้าบุหรี่


นายเซเฟอร์ริโน โรโดลโฟ เลขาธิการองค์การการค้าโลก เปิดเผยว่าจากกรณีข้อพิพาทคดีภาษีบุหรี่ระหว่างสองประเทศซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า 7 ปี ทีมเจรจาการค้าของฟิลิปปินส์กำลังวางแผนที่จะจำกัดปริมาณการนำเข้าสินค้ารถยนต์จากประเทศไทยภายในสิ้นปีนี้ “เราติดตามผลการตัดสินขององค์การการค้าโลกอย่างใกล้ชิด และพิจารณาแนวทางการตอบโต้ทางการค้าข้ามภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ WTO อนุญาตให้ทำได้”

นายเซเฟอร์ริโน กล่าวเพิ่มเติมว่า “โดยปกติแล้วประเทศที่ได้ผลกระทบจากข้อพิพาท จะเริ่มใช้มาตรการตอบโต้ในผลิตภัณฑ์เดียวกันได้อย่างเต็มที่เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าเทียบเท่ากับมูลค่าความเสียหายจากข้อพิพาทนั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ สินค้าที่ควรได้รับการตอบโต้ทางการค้ากรณีที่ประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีกับ WTO มากที่สุดคือรถยนต์ ซึ่ง WTO กำหนดให้มีการตอบโต้ทางการค้าข้ามภาคอุตสาหกรรมได้”

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล พิกัด 8703 (Passenger vehicles) และ รถยนต์เพื่อการขนส่งสินค้า (Commercial vehicles) พิกัด 8707 เป็นสินค้าส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศฟิลิปปินส์ที่มีมูลค่าเป็นอันดับต้นๆ

นายเซเฟอร์ริโนกล่าวต่อว่า ฟิลิปปินส์ได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะถึงหลายครั้งในคดีข้อพิพาทกับประเทศไทยประเด็นการส่งออกบุหรี่ ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริง

ก่อนหน้านี้ ประเทศฟิลิปปินส์ได้ร้องขอให้คณะกรรมการระงับข้อพิพาทของ WTO จัดการประชุมกับประเทศไทยขึ้น เพื่อเจรจาเรื่องการปฏิบัติตามคำตัดสิน WTO กระบวนการดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งเปิดโอกาสให้ประเทศไทยแก้ไขข้อปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับข้อกฎหมายของ WTO

ทั้งนี้ จากข้อมูลกรมศุลกากร ปี 2018 ประเทศไทยส่งออกสินค้าพิกัด 8703 (Passenger vehicles) คิดเป็น 52,000 ล้านบาท หรือ 15% ของสินค้าในพิกัด 8703 ในขณะที่รถยนต์เพื่อการค้า (Commercial vehicles) พิกัด 8707 ส่งออกไปยังฟิลิปปินส์มูลค่า 22,000 ล้านบาท