NEW 18 ขอเชิญแฟนข่าวร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ นิวข่าวค่ำ

2019-11-28 16:24:25

NEW 18 ขอเชิญแฟนข่าวร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ นิวข่าวค่ำ

Advertisement

NEW 18 ขอเชิญแฟนข่าวร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ นิวข่าวค่ำ
ลุ้นของรางวัลจากผลิตภัณฑ์มาม่า วันละ 5 รางวัล รางวัลละ 1 แพ็ค ตลอดเดือนพฤศจิกายน 

*กติกา*
- แค่แสดงความคิดเห็นต่อรายการ นิวข่าวค่ำ (ชมแล้วเป็นอย่างไร, อยากให้เพิ่มเติม หรือปรับปรุงอย่างไร)
- ความเห็นใดเป็นประโยชน์ และได้รับการพิจารณา รับผลิตภัณฑ์จากมาม่าจำนวน 1 แพ็ค ส่งให้ฟรีถึงบ้าน 

*วิธีร่วมสนุก*
- เตรียมโทรศัพท์มือถือที่สามารถสแกน QR Code ได้



- รอชมรายการ "นิวข่าวค่ำ" เวลา 18:02 - 20:00 น.
- สแกน QR CODE ด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อเข้าไปแสดงความคิดเห็น
- กรอกข้อความให้ครบถ้วน แล้วกดส่งมาหาเรา (ไม่เสียค่าส่ง)



*เงื่อนไข*
- QR CODE จะปรากฏขึ้นขณะรายการ "นิวข่าวค่ำ" ออกอากาศทั้ง 3 ช่วง เป็นระยะ
- ผู้ร่วมสนุกต้องตอบคำถามให้เสร็จสิ้นขณะที่รายการยังดำเนินอยู่ (18.00 - 20.00 น.) เกินกว่าเวลากำหนดถือว่า "โมฆะ"
- ขอสงวนสิทธ์สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และ 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น
- ทีมงาน NEW 18 จะสุมเลือกรสชาติจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีทางไปรณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้โชคดีจากความเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันถัดไป ในรายการ “นิวข่าวค่ำ” และทางเว็บไซต์ www.newtv.co.th


- ระยะเวลาของกิจกรรม 1 - 29 พฤศจิกายน 2562


*รายชื่อผู้โชคดี*

ผู้โชคดีวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

 1. ขวัญฤทัย สอสิริกุล
 2. รัญชนา อ้นองอาจ
 3. สุวรรณ สิงห์สวัสดิ์
 4. เนียรวษา ฤทธิ์เต็ม
 5. ศราวุฒิ มะหะมาน

ผู้โชคดีวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562

 1. รังษยานุช อัมพุนันทน์
 2. นภัสดล สุขแสง
 3. ขนิษฐา ทองคำ
 4. หง แซ่ล้อ
 5. ณัฐพล ฤทธิ์เต็ม

ผู้โชคดีวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562

 1. ปฐมพัฒน์ เมฆานนท์​
 2. แตงนวล สุมังสะ
 3. บัณฑิต โบตั๋นแก้ว
 4. อนัญญา ฤทธิ์เต็ม
 5. ฉิม ชาญแท้

ผู้โชคดีวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

 1. อรทัย สีกาแก้ว
 2. นงลักษณ์ สนธิสุวรรณ
 3. ธวัช จิตรอารี
 4. สมพร มหิทธิโรจน์
 5. วรรณา อยู่เย็น

ผู้โชคดีวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

 1. สุทพงษ์  มังกรงาม
 2. ศาสตรา  ศาสตร์ใหม่
 3. พรเทพ  บุณยาทร
 4. เพ็ญศรี  พวงเงิน
 5. วิศวัจฉริยา  โภวาที

ผู้โชคดีวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562

 1. ทัศนีย์ วิฑูรสกุณา
 2. ภิญญาพัชญ์ ศาสตร์ใหม่
 3. ศุภฤกษ์ ปานบุบผา
 4. พรเทพ บุณยาทร
 5. ขนิษฐา ทองคำ

ผู้โชคดีวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

 1. เมิ่น  จงเกาะกลาง
 2. พิทักษ์  แพเพชรทอง
 3. นิมิตร  จิตรดา
 4. อุ๊ด  ผ่ามวัน
 5. สาลินี  วิรุฬวุฒ์

ผู้โชคดีวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562



 1. รังสรรค์ จันทนสมิต
 2. สหราช ราชิโน
 3. กานต์สินี สุคันโธวงศ์
 4. วรวุฒิ พรหมรัตน์
 5. พรชัย ทัศนวรปัญญา

ผู้โชคดีวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

 1. อินทิรา จินดาลักษณ์
 2. พัชรินทร์ เจียมจักร
 3. สุนทรี ดุลมา
 4. สมโชค ชูทอง
 5. สำลี นามสีพันธ์

ผู้โชคดีวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

 1. ปวีณา สุวรรณศรี
 2. สุทัศน์ บุญเป็ง
 3. อุ๊ด ผ่ามวัน
 4. ชาญชัย แซ่ก้วย
 5. ศรีลัย มุงเมือง

ผู้โชคดีวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

 1. พิชชานันท์ สายเนตร
 2. จำลอง วิรุฬห์วุฒิ
 3. ณรงค์ ชาติปรีชากุล
 4. พ.อ.ท.หญิง กนิษฐา ทองดำ
 5. ลัดดาวัลย์ แหล่งอุโมงค์

ผู้โชคดีวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

 1. มนตรี  เตชัย
 2. เกศสุดา  สุคันโธวงศ์
 3. ยุทธพิชัย  แก้วกล้า
 4. ปราโมท  สุมังสะ
 5. เจนจิรา  วิรุฬห์วุฒิ



ผู้โชคดีวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

 1. บุลากร วงษ์ม่วง
 2. แสงรวี โสตถิพิพัฒน์
 3. สมเกียรติ เกียรติพงษ์
 4. คำป้อ ทองคำคำ
 5. วิศวัจฉริยา โภวาที

ผู้โชคดีวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562

 1. นันทวิทย์ พิทักษ์วงศ์
 2. มานิตย์ ประเสริฐกุล
 3. กมลวรรณ ตามวงค์
 4. อนงค์นาฎ บุณยาทร
 5. จำเริญ สิทธิหล้า


ผู้โชคดีจะได้รับผลิตภัณฑ์มาม่า รางวัลละ 1 แพ็ก (6 ถ้วย) new18 จะส่งของรางวัลไปให้ตามที่อยู่ที่ให้มาค่ะ 

ขอบคุณที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมของ NEW 18 แล้วอย่าลืม กดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆ จาก NEW 18 นะคะ
#สิ้นสุดกรรจกรรม ศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

#NEW18 #newtv18 #new18แจกมาม่า #นิวข่าวค่ำ #แจกมาม่า #newข่าวค่ำ #กิจกรรมนิวข่าวค่ำ