"พุทธิพงษ์" เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนบริษัทอินทผลัม

2019-11-11 23:55:58

"พุทธิพงษ์" เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนบริษัทอินทผลัม

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรีเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนบริษัทอินทผลัมภาคตะวันตก จำกัด

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า การลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดโดยหนึ่งในนั้น ได้ไปตรวจราชการ ที่วิสาหกิจชุมชนบริษัท อินทผลัมภาคตะวันตก จำกัด ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจบุรี ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมขนที่มีการรวมตัวของเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกอินผลัมในภาคตะวันตกและจากทั่วประเทศราว 150 ราย ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com โครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce เมื่อปลายปี 2561 ทำตลาดสินค้าแปรรูปภายใต้แบรนด์ตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์

ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ ดำเนินการร้านค้าดิจิทัลชุมชน ได้ติดตั้งระบบบริหารร้านค้าปลีก (Point of Sale : POS) ในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนผ่านการขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ เพื่อศักยภาพในการบริหารจัดการร้านค้าชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยังขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์

“สิ่งที่จะต้องคำนึงถึง หลัก ๆ คือ การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นั้น ผู้ซื้อไม่ได้เห็นสินค้าจริง ดังนั้น การนำเสนอสินค้าบนเว็บไซต์ให้น่าสนใจจึงมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งการถ่ายภาพ การเขียนรายละเอียดสินค้าและการเล่าเรื่องราว ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ในการผลิต และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนในพื้นที่ทราบช่องทางการกระจายสินค้าออนไลน์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน และต่อยอดให้พื้นที่ข้างเคียงสามารถร่วมกระจายสินค้าได้ด้วย จะทำให้สามารถสร้างระบบการขายสินค้าออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้ สุดท้ายคือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของชุมชนให้มีความน่าสนใจ เพื่อเป็นการดึงดูดผู้บริโภคให้ซื้อสินค้า” นายพุทธิพงษ์กล่าว

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ยังเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านหนองขุย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านหนองขุย ตั้งอยู่อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีสินค้าชุมชนที่โดดเด่น คือ ตะกร้าสาน ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน น้ำหมักชีวภาพ ขนมเบเกอรี่ ขนมทองม้วน ข้าวสาร พริกแกง น้ำดื่ม และขนมนางเล็ด ผลการดำเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ส่งเสริมข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ การใช้งานเฟซบุ๊กเพื่อสร้างเพจสำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ การสร้างอีเมล การลงข้อมูลในยูทูบ ให้กับเยาวชนทุกหมู่บ้าน และร่วมมือกับอำเภอพนมทวนในการจัดกิจกรรมอบรมเรื่องการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ให้ความรู้ด้าน ICT การค้นคว้าข้อมูลด้านการเกษตร และการตลาด

ทั้งนี้ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ยังได้ร่วมพูดคุยกับคณะเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ และชาวบ้าน พร้อมให้กำลังใจในการทำงานและขอให้ยังคงทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ ต่อไป โดยกระทรวงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลระหว่างเมืองและชนบท สร้างช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีสร้างแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับประชาชนในสถานที่ต่างๆ  ส่วนหนึ่งของการทำงานตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่งรัดสร้างความพร้อมให้ภาคประชาชน โดยปรับเปลี่ยนบทบาทของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ จากการ “สร้างโอกาส” มาเป็น “การเพิ่มคุณค่า” ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” เพื่อเป็นช่องทางการรับบริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง