กทม.พร้อมรับฝนตกหนักสุด ก.ย.นี้

2017-08-16 14:05:04

กทม.พร้อมรับฝนตกหนักสุด ก.ย.นี้

Advertisement

ผู้ว่าฯ กทม.มั่นใจประสิทธิภาพระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมรับมือฝนหนักเดือน ก.ย. คาดปริมาณฝนเฉลี่ย 340 มิลลิเมตร สูงสุดในรอบปี

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กทม. โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กทม. ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการ กทม. 2 เขตดินแดง

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กทม. ได้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ให้มีความทันสมัย จัดทำระบบไฟฟ้าสำรอง จัดทำระบบสำรองข้อมูลป้องกันฐานระบบข้อมูลหลักล่ม จัดทำข้อมูลเพื่อประมวลผลสำหรับการแก้ไขหรือวิเคราะห์สถานการณ์อย่างครอบคลุมและรอบด้าน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเชื่อมโยงสายเคเบิลใยแก้วเพื่อส่งข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีสูบน้ำ 131 สถานี สถานีตรวจวัดระดับน้ำในคลอง 263 สถานี และสถานีวัดอัตราการไหลของน้ำ 32 สถานี ส่งผลให้สามารถรายงานสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ สามารถทราบข้อมูลทั้งปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา ปริมาณน้ำที่อยู่ในคลอง อัตราการไหลของน้ำ ในขณะเดียวกันยังทราบด้วยว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาในขณะนั้นทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นผิวจราจรตรงจุดใดบ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ไปอย่างทันท่วงที
พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวด้วยว่า สำหรับสถานการณ์น้ำในช่วงเดือน ก.ย. คาดว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ กทม.มากขึ้น โดยจากสถิติฝนในรอบ 26 ปี พบว่า เดือน ก.ย.จะมีปริมาณฝนเฉลี่ย 340 มิลลิเมตร ซึ่งถือเป็นช่วงเดือนที่มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในรอบปี อย่างไรก็ตาม กทม.มั่นใจว่าจะสามารถรับมือได้แน่นอน แต่ทั้งนี้ต้องระวังตัวแปรที่เป็นอาจปัญหาอาจอุปสรรคได้ เช่น กระแสลม หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องสูบน้ำและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่ กทม.ก็เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด