โรงสีข้าวพระราชทานผลิตข้าวมงคลของฝากปีใหม่

2019-11-11 11:50:49

โรงสีข้าวพระราชทานผลิตข้าวมงคลของฝากปีใหม่

โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อยพร้อมผลิตข้าวมงคลเป็นของฝากปีใหม่


เมื่อวันที่ 11 พ.ย. นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล อดีตผู้สมัคร ส.ส. ประจวบคีรีขันธ์ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสนใจแนวทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ภายหลังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเสนอแผนฟื้นฟูถึง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นได้นำทีมที่ปรึกษาจากภาคประชาชนนำตัวแทนของสหกรณ์เดินทางไป ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน เพื่อศึกษาดูงานการทำงานเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมสำรวจข้อมูลนาข้าวอินทรีย์ ปริมาณผลผลิตรองรับแผนการจัดเตรียมข้าวเปลือกคุณภาพดีป้อนโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย ที่มีแผนกลับมาเดินเครื่องสีข้าวอีกครั้งในเร็วๆนี้


“จากนั้นได้นำคณะไปที่สวนเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน หมู่ที่ 4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน เพื่อพบกับนายประเสริฐ ยุวกาฬกุล เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสวน ที่ไม่ใช้สารเคมีและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการทำอาชีพเกษตร ปลูกพืชผสมผสานกว่า 200 ชนิด นอกจากนั้นมีการทำนาปลูกข้าวหลายสายพันธุ์ทั้ง ไรซ์เบอรี่ สังข์หยด หอมมะลิ กข 43 ทั้งหมดเป็นข้าวออร์กานิคปลอดสารเคมี 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตรงกับความต้องการของสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย ที่อยู่ระหว่างประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน อ.กุยบุรี อ.สามร้อยยอด อ.ทับสะแก เพื่อจัดหาข้าวเปลือกคุณภาพดีป้อนโรงสีข้าว หลังจากหารือในรายละเอียดแล้วเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ต.ร่อนทอง ดีใจและภูมิใจมาก ถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของผู้ปลูกข้าวเปลือกป้อนโรงสีพระราชทาน” นายวิชิต กล่าว


นายดิเรก จอมทอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับแผนการฟื้นฟูสหกรณ์จะดำเนินการร่วมกับสหกรณ์ โดยจัดทำข้าวมงคลบรรจุกล่องมี 3 สี บรรจุถุงสุญญากาศขนาด 2 กิโลกรัม พร้อมถุงหิ้วตกแต่งให้สวยงาม มีประวัติโรงสีข้าวพระราชทาน จัดจำหน่ายโดยสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทาน เหมาะสำหรับการมอบเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ขณะเดียวกันมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอดีตบริหารองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งให้ความสนใจให้คำปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากโรงสีข้าวพระราชทานเป็นสถานที่ทรงคุณค่าที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเป็นสิริมงคลยิ่งต่อประชาชนชาว จ.ประจวบคีรีขันธ์