"นพดล"รอดูแก้ รธน. เปลี่ยนวาระในกระดาษเป็นวาระแห่งชาติหรือไม่

2019-11-10 22:30:00

"นพดล"รอดูแก้ รธน. เปลี่ยนวาระในกระดาษเป็นวาระแห่งชาติหรือไม่

"นพดล"รอดูนโยบายเร่งด่วนแก้ รธน. จะเปลี่ยนจากวาระในกระดาษเป็นวาระแห่งชาติหรือไม่

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศ  พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการแก้ ไขรัฐธรรมนูญว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่สะสมประสบการณ์การร่างรัฐธรรมนูญมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก และเรายังไปศึกษารัฐธรรมนูญของหลายประเทศ และนำแนวคิดของเขามาใช้แบบถูกบ้าง ผิดบ้าง ซึ่งตนเชื่อว่าเราไม่ขาดแคลนองค์ความรู้ในการทำให้กติกาดีขึ้น แต่ที่ยากคืออาจยังไม่ตระหนักว่ากติกาที่เป็นธรรมจะนำความรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทยได้อย่างไร การแกรัฐธรรมนูญ จึงมีความท้าทายอยู่ 3 เรื่อง

1. ทำอย่างไรจะมีการเสียสละความได้เปรียบทางการเมืองของตนเพื่อทำให้ประเทศไทยได้เปรียบและมีกติกาที่เอื้อให้เกิดการเมืองสุจริตและมีประสิทธิภาพ การเลือกตั้งที่เป็นธรรมและมีความหมาย ทำให้การเข้าสู่อำนาจบริหารและนิติบัญญัติยึดโยงกับประชาชน

2. ทำอย่างไรจะมีกระบวนการรับฟังความต้องการของประชาชนว่าต้องการเห็นการแก้ไขในเรื่องใดบ้าง

3. ทำอย่างไรจะไม่กล่าวหาใส่ร้ายกันในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ เนื่องจากมนุษย์สามารถใช้เหตุผลและแลกเปลี่ยนความเห็นโดยใช้ ปัญญาและลดการกล่าวหาได้ เพราะท้ายที่สุดการแก้จะสำเร็จหรือไม่ต้องใช้เสียงจากทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และ ส.ว. ในรัฐสภาอันทรงเกียรติ ส่วนตัวเห็นว่าความจริงใจและความพร้อมที่จะร่วมทำกติกาให้เป็นธรรม และบรรลุเป้าประสงค์ข้างต้นสำคัญกว่าตัวผู้จะมานั่งเป็นประธาน กมธ. พี่น้องประชาชนคงจะติดตามท่าทีของแต่ละพรรคการเมืองต่อไปว่า การแก้รัฐธรรมนูญนั้นบรรจุในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเป็น เพียงวาทกรรม หรือเป็นวาระที่จะทำ และจะเปลี่ยนวาระในกระดาษ เป็นวาระแห่งชาติหรือไม่


แท็กที่เกี่ยวข้อง