“นพดล”ชี้เป้าประสงค์แก้ รธน.สำคัญกว่าตัวประธาน

2019-11-08 10:55:54

“นพดล”ชี้เป้าประสงค์แก้ รธน.สำคัญกว่าตัวประธาน

“นพดล” ระบุประเด็นสำคัญกว่าตัวประธาน กมธ.แก้ รธน. คือ เป้าประสงค์ในการแก้เพื่ออะไร ประชาชนจะได้อะไร และแก้เรื่องใด

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศ กล่าวถึงการที่สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์แก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งขณะนี้มีการเสนอตัวผู้ที่จะมาเป็นประธานคณะกรรมาธิการหลายคน ว่าประเด็นเรื่องตัวประธานนั้นไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนและสำคัญที่สุด เพราะการทำงานในรูปแบบคณะกรรมาธิการนั้นตัวกรรมาธิการทุกคนมีความสำคัญ และถ้าต้องตัดสินในเรื่องใดก็ใช้เสียงข้างมากของคณะกรรมาธิการ และแต่ละคนมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากัน ตนเห็นว่าประเด็นสำคัญกว่าใครจะมานั่งเป็นประธานคือเป้าประสงค์ในการแก้รัฐธรรมนูญนั้นเพื่ออะไร ประชาชนจะได้อะไร และจะแก้ในเรื่องใด ซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องได้รับความเห็นพ้องต้องกันทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และส.ว. จำนวนหนึ่ง เพราะขาดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็เดินหน้ายาก

นายนพดล กล่าวต่อว่า เราควรปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกและฉันทานุมัติร่วมกัน และถ้าจะถกเถียงกันก็ยกเหตุผลและโต้แย้งบนพื้นฐานของความปรารถนาดีต่อกัน ถ้าเราตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรจะให้การเลือกตั้งเสรี เป็นธรรม มีความหมาย ไม่ซับซ้อนและสะท้อนเจตจำนงของประชาชน ทำอย่างไรจะได้รัฐบาลที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพ ทำอย่างไรสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะได้รับความคุ้มครอง โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม เชื่อว่าทุกฝ่ายจะหาจุดร่วมและนำพาประเทศไปข้างหน้าได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง