สวนดอกร้อยดวงใจเพื่อผู้ป่วย

2017-08-15 23:45:30

สวนดอกร้อยดวงใจเพื่อผู้ป่วย

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมถ่ายทอดสดรายการพิเศษ “สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย” “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดมเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิ รพ.สวนดอก สร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.)พร้อมด้วย ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช.  และ ผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้เข้าพบ ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด ประธานที่ปรึกษาบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด ในนามสถานีโทรทัศน์นิว18 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “สวนดอกร้อยดวงใจ ครั้งที่ 10 เพื่อผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย”


ศ.นพ.บรรณกิจ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเงิน ที่ได้รับบริจาคจากประชาชนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ พระภิกษุสงฆ์อาพาธ ตลอดจนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์ต่างๆ สำหรับศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ ศูนย์รักษามะเร็ง ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย หอผู้ป่วยวิกฤต จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และศูนย์บูรณาการฟื้นสภาพคนพิการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา การให้บริการ และรองรับผู้ป่วยยากไร้ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ และสร้างอาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคตสามารถดูแลสุขภาพแบบครบวงจร และยังได้ระดมเงินบริจาคจากจากแหล่งทุนต่างๆอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด”


Advertisementสำหรับปีนี้คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้จัดกิจกรรม “สวนดอกร้อยดวงใจ ครั้งที่ 10 เพื่อผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย” ระดมเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย (CMU Palliative Care Center) เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานทั้งภายในโรงพยาบาล และเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รวมทั้งจัดตั้งธนาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับให้ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิตยืมไปใช้ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้านหรือโรงพยาบาล

ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตจังหวัดภาคเหนือ มีจำนวนเตียงให้บริการ 1,400 เตียง ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการซับซ้อน มีภาวะวิกฤติ และคุกคามต่อชีวิต จากสถิติพบมีผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้ายมากถึง 52.13% ซึ่งพบปัญหาที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถกลับไปดูแลต่อที่บ้านได้ เพราะขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าญาติผู้ให้การดูแล ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยประคับประคองที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้ายแห่งนี้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านนี้อีกด้วย

Advertisementรายการโทรทัศน์ “สวนดอกร้อยดวงใจ ครั้งที่ 10 เพื่อผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย” ถ่ายทอดสดทั่วประเทศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันพฤหัสบดีที่14 ก.ย. 2560 ระหว่างเวลา 22.30-24.00 น. เนื้อหารายการประกอบไปด้วย สารคดีเทิดพระเกียรติพระราชบิดา สารคดี “แพทย์เชียงใหม่ใต้ร่มพระบารมี” สารคดี “ตามรอยพระบาทจากขอบด้ง” และเรียลลิตี้จากชีวิตจริง “ลมหายใจแห่งรัก”

ขอเชิญติดตามรับชม และร่วมเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย (CMU Palliative Care Center) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-938400 โทรสาร. 053-938888 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โทร.053-935672 กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 471-2-33333-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 405-9-78590-2


แท็กที่เกี่ยวข้อง