เปิดตัววีดิทัศน์ "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"

2017-08-15 20:00:51

เปิดตัววีดิทัศน์ "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"

Advertisement

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัววิดีทัศน์ "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" บันทึกเหตุการณ์เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 10 ตอน พร้อมจัดทำอีบุ๊กหนังสือประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพให้ดาวน์โหลด 
 
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวจดหมายเหตุฉบับวีดิทัศน์ "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" และสมุดภาพประมวลเหตุการณ์งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยระบุว่า หลังจากเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการรวบรวมภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพฯ ทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวในส่วนกลางต่างจังหวัดและในต่างประเทศเพื่อจัดทำวีดิทัศน์จดหมายเหตุฉบับราชการและจดหมายเหตุฉบับประชาชนบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบจดหมายเหตุฉบับวิดีทัศน์ชื่อว่า "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" เบื้องต้นจัดทำขึ้นจำนวน 22 ตอนแต่ละตอนมีความยาวไม่น้อยกว่า 3 ถึง 4 นาทีซึ่งเป็นหนึ่งในจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยเป็นสารคดีบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเสด็จสวรรคตตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2559 จนสิ้นสุดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งขณะนี้จัดทำตอนที่ 1-17 เสร็จเรียบร้อยแล้ว    


นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมยังได้จัดทำหนังสือประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจำนวนทั้งหมด 13 ชุดแต่ละชุดมี 3 เล่มแบ่งเป็นเล่มที่ 1 ภาพเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร เล่มที่ 2 ภาพเหตุการณ์ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด และเล่มที่ 3 ภาพเหตุการณ์นานาอารยประเทศโดยขณะนี้จัดทำเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 6 ชุดจากทั้งหมด 7 ชุด

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมยังจะทำหนังสือประมวลภาพเหตุการณ์ชุดที่ 13 ประมวลภาพเหตุการณ์ของชุดที่ 1-12 นับตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค 2559 จนสิ้นสุดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยเป็นภาพถ่ายจากสำนักหอจดหมายเหตุกรมศิลปากรศิลปินแห่งชาติช่างภาพมืออาชีพช่างภาพจิตอาสาและประชาชนจากนี้สามารถรวบรวมภาพถ่ายได้แล้วกว่า 40,000 ภาพ และยังได้จัดทำในรูปแบบของสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ อีบุ๊ก ซึ่งนักเรียน นักศึกษาประชาชนหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.m- culture.go.th เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้