“หม่อมเต่า” แจงสถานะกองทุนประกันสังคมมั่นคงอยู่

2019-11-04 07:24:31

“หม่อมเต่า” แจงสถานะกองทุนประกันสังคมมั่นคงอยู่

“หม่อมเต่า” แจงสถานะกองทุนประกันสังคมมั่นคงอยู่ ยอมรับอนาคตมีผู้สูงอายุมากขึ้น แรงงานเข้าระบบประกันสังคมลดลง กระทบสถานะของกองทุนในระยะยาวจริง 

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน กล่าวถึงกรณีที่มีการเสนอข่าวว่ากองทุนประกันสังคมจะหมดลงภายใน 15 ปี ว่า จากรายงานคณิตศาสตร์ประกันภัยของสำนักงานประกันสังคมร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) รายงานเมื่อปี 2015 สถานะของกองทุนประกันสังคมในปัจจุบันยังมีความมั่นคง แต่ด้วยปัจจัยในอนาคตที่ต้องพบกับปัญหาผู้สูงอายุมากขึ้น แรงงานเข้าระบบประกันสังคมลดลง ในขณะเดียวกันมีการพัฒนาสิทธิประโยชน์สูงขึ้น ปัจจัยเช่นนี้ส่งผลถึงสถานะของกองทุนประกันสังคมในระยะยาวจริง แต่อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคม ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เฝ้าติดตามตัวเลขปัจจัยที่มีผลกระทบกับสถานะของกองทุน ซึ่งการดำเนินการแก้ปัญหานั้น ต้องคำนึงถึงระยะเวลา ความเหมาะสมกับสถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิจ และต้องหาวิธีการดำเนินการที่เหมาะสมให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้กองทุนมีความมั่นคง ยั่งยืนยาวนานตลอดไป  ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมเองก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ดังนั้นขอให้ผู้ประกันตนมีความเชื่อมั่นในการบริหารกองทุนและการสร้างผลตอบแทนสะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่กองทุนประกันสังคม ในการที่จะสามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการดูแล และพัฒนาสิทธิประโยชน์กลับคืนสู่ผู้ประกันตนทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง