อูเบอร์ประกาศไม่หยุดให้บริการ

2017-03-21 12:45:14

อูเบอร์ประกาศไม่หยุดให้บริการ

Advertisement

กระทรวงคมนาคม ตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงการ กำกับดูแลมาตรฐานผู้นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการ คาดใช้เวลาราว 1 ปี ขณะที่อูเบอร์ ยืนยัน ให้บริการต่อไป


นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผย ถึงผลการหารือ ร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  อูเบอร์ แท็กซี่ กลุ่มผู้ประกอบการแท็กซี่ เพื่อหารือถึงข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เบื้องต้นทางกระทรวงคมนาคมเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อมาศึกษาโครงการกำกับดูแล คาดว่าจะใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี