ไทยพร้อมสนับสนุนเวียดนามประธานอาเซียนปี 2563

2019-11-02 21:10:06

ไทยพร้อมสนับสนุนเวียดนามประธานอาเซียนปี 2563

Advertisement

ไทยพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนามในปี 2563 ขอบคุณที่เวียดนามสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของไทยในปีนี้

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 2 ต.ค. ที่ ห้อง Sappire 108 ชั้น 1 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้พบหารือกับนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ภายหลังเสร็จสิ้น นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันความพร้อมของไทยที่จะสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนามในปี2563 และขอบคุณที่เวียดนามสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของไทยในปีนี้ ซึ่งไทยได้พยายามผลักดันประเด็นที่เป็นประโยชน์หลายประเด็นแต่หากมีเรื่องใดที่ไม่สามารถบรรลุฉันทามติได้ขอรับการสนับสนุนของเวียดนามในปีหน้า

นายกรัฐมนตรีเวียดนามชื่นชมบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทย ซึ่งส่งผลให้อาเซียนมีพัฒนาการในเชิงสร้างสรรค์ ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับเวทีในภูมิภาคมาโดยตลอด และขอบคุณที่ดูแลแรงงานเวียดนามในไทยเป็นอย่างดี และยินดีที่ภายใต้การสนับสนุนของนายกรัฐมนตรี ทำให้มูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ไทยหวังที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาค ผ่านกรอบคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission) และกรอบแม่โขง-ล้านช้าง

ทั้งสองฝ่ายชื่นชมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-เวียดนาม ที่มีพลวัตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นพ้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง นายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลต่อประเด็นความท้าทายเกี่ยวกับสภาพอากาศ อาทิ สถานการณ์ไฟป่าและมลพิษหมอกควันข้ามแดนซึ่งไทยและเวียดนามได้รับผลกระทบ จึงเห็นว่าอาเซียนควรร่วมมือกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมมือกับบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ไทยและเวียดนามหวังว่ามูลค่าการค้าจะบรรลุเป้าหมาย 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ค.ศ. 2020 โดยผู้นำทั้งสองยินดีและพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้เวียดนามพิจารณาขยายระยะเวลาข้อกำหนดการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนำเข้าชิ้นส่วนจากไทย และยืนยันกับเวียดนามว่าไทยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาการประมง IUU เพื่อเป็นผลดีต่อการยกระดับมาตรฐานการประมงเวียดนามด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง