พบถิ่นฐานบรรพบุรุษมนุษย์ปัจจุบัน ในบอตสวานา

2019-11-02 11:10:56

พบถิ่นฐานบรรพบุรุษมนุษย์ปัจจุบัน ในบอตสวานา


คณะนักวิทยาศาสตร์สามารถระบุชี้ชัดได้แล้วว่า ถิ่นที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษ มนุษย์ทุกคนที่มีชีวิตอยู่บนโลกทุกวันนี้ ซึ่งเป็นมนุษย์สายพันธุ์โฮโมเซเปียขนส์ อยู่ที่ภูมิภาคทางใต้ของแม่น้ำแซมเบซี (Zambesi River) ในประเทศบอตสวานา

พื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นนาเกลือ แต่ยุคโบราณเมื่อประมาณ 200,000 ปีก่อน เคยเป็นทะเลสาบขนาดมหึมา ชื่อ มัคกาดิคกาดี (Lake Makgadikgadi) และบรรพบุรุษของมนุษย์อาศัยอยู่รอบริมทะเลสาบนี้ นานประมาณ 70,000 ปี จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท้องถิ่น จึงเกิดการอพยพออกจากพื้นที่ จนกระทั่งออกจากทวีปแอฟริกา ไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของโลก

Advertisementศาสตราจารย์วาเนสซา เฮย์ส นักพันธุกรรมศาสตร์ของสถาบันวิจัยการแพทย์การ์วาน ในประเทศออสเตรเลีย เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่า ชาวโลกยุคปัจจุบันมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแอฟริกา แต่ประเด็นที่ถกเถียงกันมานานคือ ถิ่นกำเนิดดังกล่าวอยู่ตรงจุดไหนกันแน่

ที่ราบลุ่มแม่น้ำแซมเบซี อยู่ทางภาคเหนือของบอตสวานา ประเทศที่ไม่มีเขตแดนติดทะเล ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา โดยประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบประกอบด้วย ทางใต้ติดกับแอฟริกาใต้ ทางตะวันตกติดกับนามิเบีย ทางเหนือติดแซมเบีย และทางตะวันออกติดซิมบับเว

Advertisementศ.เฮย์ส กล่าวว่า หลังจากใช้ชีวิตอยู่รอบทะเลสาบมัคกาดิคกาดี นานประมาณ 70,000 ปี และรูปแบบของฝนตกในพื้นที่ได้เปลี่ยนไป มนุษย์โฮโมเซเปียนส์ยุคเริ่มแรก เริ่มอพยพออกจากพื้นที่ 3 ระลอก เมื่อประมาณ 130,000 – 110,000 ปีก่อน โดยระลอกแรกมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ-ตะวันออก ตามด้วยระลอก 2 ลงไปทางใต้-ตะวันตก ส่วนระลอกที่ 3 อพยพไปไม่ไกล กระจายกันอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง จนถึงทุกวันนี้.