พบถิ่นฐานบรรพบุรุษมนุษย์ปัจจุบัน ในบอตสวานา

2019-11-02 11:10:56

พบถิ่นฐานบรรพบุรุษมนุษย์ปัจจุบัน ในบอตสวานา

Advertisement


คณะนักวิทยาศาสตร์สามารถระบุชี้ชัดได้แล้วว่า ถิ่นที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษ มนุษย์ทุกคนที่มีชีวิตอยู่บนโลกทุกวันนี้ ซึ่งเป็นมนุษย์สายพันธุ์โฮโมเซเปียขนส์ อยู่ที่ภูมิภาคทางใต้ของแม่น้ำแซมเบซี (Zambesi River) ในประเทศบอตสวานา

พื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นนาเกลือ แต่ยุคโบราณเมื่อประมาณ 200,000 ปีก่อน เคยเป็นทะเลสาบขนาดมหึมา ชื่อ มัคกาดิคกาดี (Lake Makgadikgadi) และบรรพบุรุษของมนุษย์อาศัยอยู่รอบริมทะเลสาบนี้ นานประมาณ 70,000 ปี จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท้องถิ่น จึงเกิดการอพยพออกจากพื้นที่ จนกระทั่งออกจากทวีปแอฟริกา ไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของโลกศาสตราจารย์วาเนสซา เฮย์ส นักพันธุกรรมศาสตร์ของสถาบันวิจัยการแพทย์การ์วาน ในประเทศออสเตรเลีย เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่า ชาวโลกยุคปัจจุบันมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแอฟริกา แต่ประเด็นที่ถกเถียงกันมานานคือ ถิ่นกำเนิดดังกล่าวอยู่ตรงจุดไหนกันแน่

ที่ราบลุ่มแม่น้ำแซมเบซี อยู่ทางภาคเหนือของบอตสวานา ประเทศที่ไม่มีเขตแดนติดทะเล ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา โดยประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบประกอบด้วย ทางใต้ติดกับแอฟริกาใต้ ทางตะวันตกติดกับนามิเบีย ทางเหนือติดแซมเบีย และทางตะวันออกติดซิมบับเวศ.เฮย์ส กล่าวว่า หลังจากใช้ชีวิตอยู่รอบทะเลสาบมัคกาดิคกาดี นานประมาณ 70,000 ปี และรูปแบบของฝนตกในพื้นที่ได้เปลี่ยนไป มนุษย์โฮโมเซเปียนส์ยุคเริ่มแรก เริ่มอพยพออกจากพื้นที่ 3 ระลอก เมื่อประมาณ 130,000 – 110,000 ปีก่อน โดยระลอกแรกมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ-ตะวันออก ตามด้วยระลอก 2 ลงไปทางใต้-ตะวันตก ส่วนระลอกที่ 3 อพยพไปไม่ไกล กระจายกันอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง จนถึงทุกวันนี้.