“พุทธิพงษ์” เปิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

2019-11-01 16:30:32

  “พุทธิพงษ์” เปิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

Advertisement

“พุทธิพงษ์” เปิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ให้ประชาชนตรวจสอบได้ทันที ภายใน 2 ชม. 

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดตัวศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) โดยระบุว่า จะเน้นข่าวที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน คาดหวังให้เกิดการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเผยแพร่ต่ออย่างรู้เท่าทันสื่อ และเป็นโอกาสดีที่มีการเปิดตัวศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (PCT) ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ อีกด้วย

“ข่าวปลอมที่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อประชาชนโดยตรง เช่น โรคระบาด ภัยพิบัติ เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม ข่าวที่สร้างความแตกแยกในสังคม ข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสังคม ตลอดจนข่าวที่ทําลายภาพลักษณ์ต่อประเทศ หลัก ๆ จะมี 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. ข่าวกลุ่มภัยพิบัติ น้ําท่วม แผ่นดินไหว เขื่อนแตก สึนามิ ไฟไหม้ 2. ข่าวกลุ่มเศรษฐกิจ การเงินการธนาคาร หุ้น 3. ข่าวกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสําอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายอื่น และ 4. ข่าวกลุ่มนโยบายรัฐบาล /ข่าวสารทางราชการ ความสงบเรียบร้อยของสังคม/ขัดศีลธรรมอันดี และความมั่นคงภายในประเทศ เป้าหมายหลักคือ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีช่องทางเพื่อให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ป้องกันการแชร์เนื้อหาข่าวที่ไม่เหมาะสม ประชาชนจะสามารถตรวจเช็คข่าวปลอมได้ทันที เบื้องต้นคาดว่าภายใน 2 ชม.” นายพุทธิพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้ ได้เปิดช่องทางหลักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งข่าวเข้าตรวจสอบ อาทิ เว็บไซต์ www.antifacenewscenter.com, line @antifacenewscenter.com, Twitter @AFNCTHAILAND โดยมีเจ้าหน้าที่ทำงานตลอด 24 ชม.