ซีพีจับมือชาวสระบุรี บำเพ็ญประโยชน์ถวายในหลวง

2019-11-01 16:00:38

ซีพีจับมือชาวสระบุรี บำเพ็ญประโยชน์ถวายในหลวง

Advertisement

ซีพี-เมจิ ครบรอบ 30 ปี ผนึกกำลังชาวสระบุรี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง ร.10

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายณัฐกฤช ศิวะศรี กรรมการ และ นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด เป็นประธานเปิดงาน “30 ปี ซีพี-เมจิ ยิ่งเติบโต ยิ่งแข็งแรง” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ภายในงานได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยมีผู้บริหารและพนักงานซีพี-เมจิ รวมทั้ง ภาครัฐ และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ วัดหนองครก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ซีพี-เมจิ ได้ขับเคลื่อน 3 กิจกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ให้กับชาวสระบุรีตลอดระยะเวลา 30 ปี ประกอบด้วย ด้านสังคม โดยให้บริการ ตรวจสุขภาพ รับบริจาคโลหิต ทำฟันฟรี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัดผมชาย ทำหมันสัตว์เลี้ยงพร้อมฉีดวัคซีน และมอบทุนการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ เปิดรับสมัครงานและแนะนำอาชีพให้คนในท้องถิ่นได้ทำงานที่มั่นคงใกล้บ้าน ตลอดจนรับปรึกษาด้านการเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปล่อยปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปลูกต้นไม้เพิ่มความอุดมสมบูรณ์กับต้นน้ำ และการสนับสนุนพร้อมสาธิตการคัดแยกขยะให้แก่ชุมชน
  
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์อันดับ 1 ในประเทศไทย ถือกำเนิดจากการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ บริษัทเมจิ จำกัด ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ของประเทศญี่ปุ่นและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลก บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 บนพื้นที่ 155 ไร่ ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี


ปัจจุบันเป็นผู้นำอันดับ 1 ตลาดนมสดพาสเจอร์ไรส์ในประเทศไทยด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเทียบเท่าระดับสากลด้วยการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพเยี่ยมจากธรรมชาติ สะอาด สด ใหม่ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อส่งต่อคุณภาพความสดใหม่ และยังคงคุณประโยชน์ไว้อย่างเต็มเปี่ยมไปยังผู้บริโภคและด้วยความพิธีพิถันและใส่ใจ ทำให้บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด สามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งตลาดนมสดพาสเจอร์ไรส์ของประเทศไทยและครองใจผู้บริโภคชาวไทยตลอดมา  นอกจากนี้ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ยังได้มีโครงการกิจกรรม CSR ในการที่จะร่วมพัฒนาสังคม และประชาชน ให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน ตาม"ปณิธาน" ว่าด้วยหลักสามประโยชน์ สู่ความยั่งยืน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานจนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล และได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดมา จึงได้ทำโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จนเป็นที่ยอมรับ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจสำคัญพร้อมถ่ายทอดและต่อยอดแนวความคิดการพัฒนาและดูแลสังคม อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ผ่านมาบริษัทฯมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม แต่ไม่สามารถทำโดยลำพังได้ จึงมุ่งสร้างพันธมิตรและเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ โดยสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายและสร้างประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางควบคู่ไปกับการปลูกฝั่งพนักงานให้มีจิตอาสา มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม.