อินเดียเปลี่ยนสถานะใหม่แคชเมียร์

2019-11-01 10:05:59

อินเดียเปลี่ยนสถานะใหม่แคชเมียร์

Advertisement

รัฐบาลอินเดียกำหนดสถานะใหม่ รัฐจัมมูและแคชเมียร์ ทางภาคเหนือ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดี จากดินแดนปกครองตนเอง เป็นดินแดนสหภาพ ใหม่ 2 แห่ง ซึ่งจะอยู่ภายใต้การปกครองโดยตรงของรัฐบาลในกรุงนิวเดลี ตามที่รัฐสภาอินเดียลงมติอนุมัติ เมื่อต้นเดือน ส.ค.

รัฐบาลอินเดียเพิกถอน "สถานะพิเศษ" รวมถึงการปกครองตนเอง ของรัฐจัมมูและแคชเมียร์ ด้วยการออกกฤษฎีกาฉุกเฉิน ยกเลิกมาตรา 370 ในรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ผ่านมา เพื่อแบ่งรัฐฝั่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอินเดีย เป็น ดินแดนสหภาพ 2 แห่งใหม่ โดยชื่อของจะยังคงใช้ จัมมูและแคชเมียร์ แต่พื้นที่จะลดลง เนื่องจากบางส่วนจะถูกแยกไปรวมกับดินแดนสหภาพลาดักห์ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ มีพรมแดนบางส่วนติดกับจีน และอำนาจการปกครองขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางในกรุงนิวเดลีเช่นกัน

ดินแดนสหภาพจัมมูและแคชเมียร์ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม จะมีอำนาจปกครองตนเองในระดับหนึ่ง รวมถึงมีสภาแห่งดินแดน โดยนายจี.ซี. มูร์มู อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐคุชราต รัฐบ้านเกิดและพื้นที่ฐานเสียงของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งมุขมนตรีคนแรก ของดินแดนสหภาพจัมมูและแคชเมียร์ ส่วนนายรทา กฤษณะ มาธูร์ จะรับตำแหน่งมุขมนตรีคนแรกของดินแดนสหภาพลาดักห์.