วันนี้มีอะไร: 1 พฤศจิกายน วันมังสวิรัติโลก (World Vegan Day)

2019-11-01 00:00:46

วันนี้มีอะไร: 1 พฤศจิกายน  วันมังสวิรัติโลก (World Vegan Day)

Advertisement

วันมังสวิรัติโลก (World Vegan Day)
“วันมังสวิรัติโลก” ตรงกับวันที่ 1 พ.ย.ของทุกปี ริเริ่มขึ้นในปี 2537 โดย ลุยส์ วอลลิส เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปี Vegan Society ซึ่งเธอเป็นประธานอยู่ในเวลานั้น

ภาพ Shutterstock.com

130 ปีก่อน
พ.ศ. 2432
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตขึ้นที่ปากคลองสาน เป็นโรงพยาบาลจิตเวชศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย รับผู้ป่วยไว้รักษาครั้งแรก 30 คน ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

107 ปีก่อน
พ.ศ. 2455
คีตาญชลี (Gitanjali) หนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ของ รพินทรนาถ ฐากูร กวีเอกแห่งชมภูทวีป ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรก โดยสมาคมอินเดียในกรุงลอนดอน
ภาพ Shutterstock.com

78 ปีก่อน
พ.ศ. 2484
พิธีเปิดอนุสาวรีย์เมาต์รัชมอร์ (Mt. Rushmore National Memorial) ที่สร้างขึ้นบนหน้าผาหินแกรนิต โดยใช้เวลาสร้างถึง 14 ปี บริเวณภูเขารัชมอร์ ใน แบลค ฮิลล์ ของมลรัฐเซาท์ดาโกตา

45 ปีก่อน
พ.ศ. 2517
เฮลโล คิตตี้ เกิดในเขตชานเมืองของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2517 มีความสูงเท่ากับแอปเปิ้ล 5 ผล และน้ำหนักเท่ากับแอปเปิ้ล 3 ผล