"เผดิมชัย" ชนะเลือกตั้งซ่อม สะท้อนการเมืองไม่แน่นอน

2019-10-27 09:29:44

"เผดิมชัย" ชนะเลือกตั้งซ่อม สะท้อนการเมืองไม่แน่นอน

สวนดุสิตโพลระบุ "เผดิมชัย" ชนะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครปฐม เขต 5 เกมพลิก ผลไม่เป็นไปตามที่คนส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ สะท้อนสถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีผลต่อการทำงานฝ่ายค้าน พรรคอนาคตใหม่

จากกรณีที่ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนาชนะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครปฐม เขต 5 มีคะแนนนำ 37,675 คะแนน ทิ้งห่างอนาคตใหม่ 28,216 คะแนน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,072 คน ระหว่างวันที่ 24-26 ต.ค.2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเลือกตั้งซ่อม จ.นครปฐม อันดับ 1 เป็นข่าวดัง เกมพลิก ผลไม่เป็นไปตามที่คนส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ 49.63% อันดับ 2 ชัยชนะของพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นผลดีต่อฝ่ายรัฐบาล ทำให้มีคะแนนเสียงเพิ่มขึ้น 32.25% อันดับ 3 การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ย่อมมีผู้แพ้ ผู้ชนะ 26.22%

2. จากผลการเลือกตั้ง สะท้อนให้เห็นอะไรไบ้าง? อันดับ 1 สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 52.57% อันดับ 2 ประชาชนคือผู้มีสิทธิมีเสียง ต้องเคารพการตัดสินใจ 39.40% อันดับ 3 การเลือกตั้งครั้งนี้คนตัดสินใจเลือกที่ตัวบุคคลมากกว่า 22.58%

3. ประชาชนคิดว่าอนาคตของ “ฝ่ายรัฐบาล” จะเป็นอย่างไร? อันดับ 1 เหมือนเดิม 44.19% เพราะ การดำเนินงานล่าช้า ไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลถูกคัดค้านต่อต้าน โดนเพ่งเล็งหลายเรื่อง ฯลฯ อันดับ 2 แย่ลง 36.33%เพราะ ยังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนไม่ได้ การจัดสรรงบประมาณปี 63 มีปัญหา ไม่ชัดเจน ฯลฯ อันดับ 3 ดีขึ้น 19.48% เพราะ รัฐบาลยังมีเสียงข้างมาก มีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองเต็มที่ มีมาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ

4. ประชาชนคิดว่าอนาคตของ “ฝ่ายค้าน” จะเป็นอย่างไร? อันดับ 1 เหมือนเดิม 54.26% เพราะ พรรคร่วมฝ่ายค้านมีประสบการณ์ทางการเมืองมานาน มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบและคานอำนาจกับรัฐบาล ฯลฯ อันดับ 2 ดีขึ้น 29.52% เพราะ ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้เหมาะสม ปฏิบัติตามนโยบาย เป็นฝ่ายค้านที่ดี เร่งทำผลงานให้เป็นที่ยอมรับ ฯลฯ อันดับ 3 แย่ลง 16.22% เพราะ อาจเป็นจุดเปลี่ยนหรือเป็นการส่งสัญญาณเตือนบางอย่าง การเมืองไทยร้อนแรง ฝ่ายค้านถูกบีบ ทำงานยากขึ้น ฯลฯ

5. ประชาชนคิดว่าอนาคตของ “พรรคอนาคตใหม่” จะเป็นอย่างไร?อันดับ 1 เหมือนเดิม 37.16% เพราะ เป็นพรรคใหม่ไฟแรง มีอุดมการณ์และความมุ่งมั่น เป็นเรื่องปกติที่ถูกจับจ้องและโดนโจมตีจากฝ่ายตรงข้าม ฯลฯ อันดับ 2 ดีขึ้น 32.51%เพราะ จากผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้พรรคอนาคตใหม่มีความรอบคอบ ทำงานรัดกุมมากขึ้น ฯลฯ อันดับ 3 แย่ลง 30.33% เพราะ เริ่มมีกระแสข่าวในทางลบ อาจมีความขัดแย้งภายในพรรค ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ฯลฯ