ชาวเยอรมันหัวใส รู้มั้ย? ผู้หญิงก็อยากยืนฉี่ (คลิป)

2017-08-14 09:51:06

ชาวเยอรมันหัวใส รู้มั้ย? ผู้หญิงก็อยากยืนฉี่ (คลิป)

Advertisement

กรุงเบอร์ลินออกแบบห้องน้ำใหม่ เสนอติดตั้งโถยืนปัสสาวะสำหรับผู้หญิง ยืนยันสามารถประหยัดน้ำได้จริง

กรุงเบอร์ลินในเยอรมนี กำลังคิดค้นห้องน้ำแบบที่เข้าได้ทุกเพศอยู่ควบคู่กันไปด้วยและ ในอนาคตควรมีโถปัสสาวะที่ใช้ได้ทุกเพศ นอกจากนี้ เอกสารยังระบุด้วยว่า การจัดหาโถปัสสาวะสำหรับผู้หญิงโดยเบอร์ลินจะได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ริเริ่ม

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในกรุงเบอร์ลินจะยอมรับการยืนปัสสาวะหรือได้ไม่ หรือจะมีข้อเรียกร้องให้ติดตั้งฉากกั้น หรือสร้างแยกห้องด้วย และรายงานไม่ได้ระบุถึงการสอบถามความคิดเห็นของผู้หญิงชาวกรุงเบอร์ลิน หรือผลการศึกษาว่ามีใครเคยลองใช้โถปัสสาวะสำหรับผู้หญิงหรือไม่


องค์ประกอบอื่นๆ เกี่ยวกับ ห้องสุขาแห่งอนาคตทางเข้าต้องมองเห็นได้ชัดเจน ด้านนอกต้องติดหลอดไฟให้สว่างเพียงพอ มีสัญญาณฉุกเฉิน รวมถึงป้ายที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติเอกสารแนวคิดการปรับปรุงห้องสุขาแบบใหม่นี้ จัดทำโดยโดยรัฐบาลระดับรัฐของเบอร์ลิน ซึ่งขณะนี้บริหารงานโดยพรรคแนวร่วมนิยมซ้าย ปฏิกิริยาจากสื่อสังคมออนไลน์ ถามว่าทำไมรัฐถึงต้องการให้ฉันยืนปัสสาวะศ.เมเท ดีมีริซ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบห้องสุขา กล่าวว่า โถปัสสาวะแบบที่ใช้ได้ทุกเพศอาจช่วยประหยัดน้ำได้ เนื่องจากเคยมีผลสำรวจที่ชี้ว่าผู้หญิงที่เข้าใช้ห้องสุขาสาธารณะมักจะกดน้ำถึง 3 ครั้ง โถปัสสาวะต้นแบบอยู่ในห้องแยกที่มีประตูปิด และมีลักษณะการใช้งานเหมือนกับโถปัสสาวะชายเพียงแต่จะอยู่ต่ำกว่า ส่วนเวลาใช้งานจะต้องทำท่าคล้ายกับตอนเล่นสกี