วันนี้มีอะไร: 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

2019-10-23 00:00:22

วันนี้มีอะไร: 23 ตุลาคม  วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประชวรและเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2453 ต่อมาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ต.ค. ของทุกปี เป็น "วันปิยมหาราช" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"Advertisement105 ปีก่อน
พ.ศ. 2457
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงเปิดสะพานมหาดไทยอุทิศ หรือ สะพานร้องไห้ เป็นสะพานข้ามคลองมหานาค ใกล้ป้อมมหากาฬ เชื่อมระหว่างถนนบริพัตร์กับถนนราชดำเนินกลาง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อแสดงความโศกเศร้าของพสกนิกร ในการที่รัชกาลที่ 5 เสด็จสวรรคต


Advertisement
79 ปีก่อน
พ.ศ. 2483
วันเกิด เปเล่ นักฟุตบอลระดับตำนานชาวบราซิล


8 ปีก่อน
พ.ศ. 2544
บริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ วางจำหน่ายไอพอด

Advertisement
10 ปีก่อน
พ.ศ. 2552
องค์การยูเนสโกยกย่องครูเอื้อ สุนทรสนาน และหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นบุคคลสำคัญของโลก

Advertisement