นายกฯยันกู้เงินเท่าที่จำเป็น

2019-10-18 22:00:30

นายกฯยันกู้เงินเท่าที่จำเป็น

นายกฯแจงสภา ยันจัดทำงบประมาณปี 63 ไม่ซ้ำซ้อน ยึดระเบียบ ชี้กู้เงินชดเชยงบประมาณขาดดุลคำนึงถึงขีดความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ ดำเนินการเท่าที่มีความจำเป็น พร้อมให้ความมั่นใจ ส.ส.ยินดีรับฟังทุกความเห็น

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ชี้แจงการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เกี่ยวกับงบประมาณการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ บิ๊กดาต้า ว่า ไม่ได้เป็นการใช้จ่ายงบประมาณซ้ำซ้อนตามที่ฝ่ายค้านอภิปรายไว้ เพราะการจัดทำบิ๊กดาต้านั้นบางครั้งหน่วยงานจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลเฉพาะของตนเอง หรือ บิ๊กดาต้าขนาดเล็ก ในขณะที่ฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับกรบูรณาการระดับประเทศ ก็จะเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ซึ่งงบประมาณทั้งหมดก็ถูกจัดสรรอย่างเหมาะสมมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ส่วนการจัดทำงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ก็ยืนยันว่า เป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนโครงการภายใต้6 ยุทธศาสตร์ได้ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะ ทั้ง 6 ด้านถือว่าคลอบคลุมสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว

นายกฯ กล่าวต่อว่า การอภิปรายเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี รัฐบาลให้ความสำคัญ และมองเห็นแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีที่รวดเร็ว แต่ การใช้เทคโนโลยีรัฐบาลต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อแรงงาน และการจ้างงานในอนาคต ดังนั้นจะเห็นว่าแผนการจัดสรรงบประมาณของรัฐ มุ่งพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์ที่ตรงกับความต้องการของประเทศ และแนวโน้มเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

นายกฯยังชี้แจงการกู้เงินเพื่อชดเชยการจัดทำงบประมาณขาดดุล ว่า เป็นการจัดทำเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แต่หากในอนาคตสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้า ก็เท่ากับการกู้ยืมเงินได้ลดลง และย้ำว่ารัฐบาลคำนึงถึงขีดความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ และจะดำเนินการเท่าที่มีความจำเป็น ดังนั้นในอนาคตภาครัฐก็จะคำนึงถึงการจัดเก็บภาษีให้เกิดประสิทธิภาพ มากที่สุด ด้วยการดึงคนธุรกิจ และรายได้ที่เกิดขึ้น เข้าระบบ แล้วนำมาจัดระเบียบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม มีรายได้สำหรับพัฒนาประเทศ

นายกฯยังเน้นย้ำว่า หากจัดสรรงบประมาณที่หน่วยงานอื่นๆขอมา จะเห็นว่าตัวเลขงบใช้จ่ายสูงมาก แต่รัฐบาลก็ได้ใช้กลไกลการกลั่นกรองอย่างละเอียด เพื่อใหห้การจัดทำงบประมาณเป้นไปอย่างเหมาะสม มีการเฉลี่ยกระจายไปยังทุกพื้นที่อย่างเป็นอย่างเป็นธรรมและยืนยันว่าการใช้จ่ายงบกลางไม่ใช่เรื่องที่ทำได้โดยง่ายเพราะตนเองกำชับว่า จะต้องมีรายละเอียดความชัดเจนในการขอใช้ และผ่านการพิจารณาของ ครม. อย่างละเอียดรอบคอบที่สุด

ในช่วงท้าย นายกฯขอให้สมาชิก เชื่อมั่นว่า รัฐบาลจะรับฟังข้อคิดเห็นทั้งหมดที่เสนอขึ้นมา เพื่อนำไปใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ พร้อมยอมรับว่า เหนื่อยกับการยืนพูด ไม่รู้ว่า คนอื่นไม่เหนื่อยกันบ้างหรืออย่างไร และระบุว่าที่หายไป ก็เพราะมีภารกิจสำคัญ เมื่อเสร็จแล้วจะกลับมา อย่าคิดถึงให้มาก เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ ลาก่อนชั่วคราว สวัสดีครับ