อันซีน "บ้านน้ำจวง" เที่ยวน้ำตกตาดปลากั้ง ชมนาขั้นบันได

2019-10-17 06:10:39

อันซีน "บ้านน้ำจวง" เที่ยวน้ำตกตาดปลากั้ง ชมนาขั้นบันได

ในช่วงปลายฝนต้นหนาว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งกำลังเต็มไปด้วยความสดชื่น โดยเฉพาะที่บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยขุนเขา และธรรมชาติที่สวยงาม ในยามเช้านักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมทะเลหมอก และแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ทั้งนาขั้นบันไดที่เนินสองเต้า ที่มีความสวยงามจนหลายคนตั้งสมญานามว่า "ซาปาเมืองไทย@ บ้านน้ำจวง" นอกจากนี้ยังมี อ่างเก็บน้ำอันเนื่องจากพระราชดำริบ้านน้ำจวง ซึ่งสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในหลายหมู่บ้านยามฤดูแล้ง เที่ยวชมน้ำตกตาดปลากั้ง ที่หลายคนชมว่าเป็นน้ำตกที่สวยรองจากน้ำตกทีลอซู และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกมากมายที่น่าไปเที่ยวชมในช่วงหน้าหนาวปีนี้

ขณะเดียวกันในช่วงเวลานี้ ทางกลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนบ้านน้ำจวงอย่างยั่งยืน ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก เตรียมงานเทศกาลท่องเที่ยวกินข้าวใหม่ม้ง ซาปาเมืองไทย @บ้านน้ำจวง พิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 นี้ ที่บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นาขั้นบันไดบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก สู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร นิเวศ วัฒนธรรมประเพณี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนบ้านน้ำจวงอย่างยั่งยืน กระจายรายได้สู่ชาวบ้านชุมชนอีกด้วย

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถไปร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวกินข้าวใหม่ม้ง ซาปาเมืองไทย @บ้านน้ำจวง พิษณุโลก หรือไปเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามและวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านน้ำจวง ได้ หรือสามารถสอบถามได้ที่ โทร.081-7011199 ,087-3178089, 064-0871011 ,089-2442552

AdvertisementAdvertisement