“ธรรมนัส”ขับรถไถปลูกพืชฟื้นฟูหลังน้ำลด (คลิป)

2019-10-16 17:35:31

“ธรรมนัส”ขับรถไถปลูกพืชฟื้นฟูหลังน้ำลด (คลิป)

“ธรรมนัส” มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าว ปอเทือง ให้เกษตรกร อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี พร้อมร่วมหว่านเมล็ด ขับรถไถเกลี่ยเมล็ด

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธ์ สร้างรายได้ในพื้นที่นาข้าวหลังน้ำลด” ที่บ้านศรีบัว หมู่ที่ 11 ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษา รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมตัวแทนส่วนราชการสังกัดในท้องถิ่น ร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืช ทั้งถั่วพร้า และปอเทือง ให้เกษตรกรและชาวนาที่แสดงความต้องการเข้าร่วมโครงการ ก่อนจะร่วมหว่านเมล็ด พร้อมกับขับรถไถเพื่อเกลี่ยเมล็ดด้วย 


ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ให้กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถสร้างรายได้ จากการเก็บเมล็ดพันธุ์ จำหน่ายให้กับกรมพัฒนาที่ดิน ในราคากิโลกรัมละ 23 - 25 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนและปรับปรุงดินในพื้นที่อื่นต่อไป ทั้งนี้กรมพัฒนาที่ดิน ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ให้กับเกษตรกร จำนวน 175 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ไร่ รวมทั้งมอบข้าวสาร ให้แก่หมอดินอาสาและเกษตรกร จำนวน 400 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยหลังจากน้ำลด สำหรับพื้นที่ต่อไป จะเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ และขอนแก่น ตลอดจนภาคเหนือด้วย ทั้งนี้อยากเรียนถึงพี่น้องเกษตรกรว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ในการช่วยเหลือหลังน้ำลด โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ จะเข้าไปเยียวยาเกษตรกรอย่างทั่วถึงและให้อาชีพใหม่ ซึ่งครม. ได้อนุมัติซื้อเมล็ดพันธ์ข้าว 6 หมื่นกว่าตัน ขณะเดียวกันยังจะสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์ ทั้ง ปลา เป็ด ไก่ หมู และซื้อเมล็ดถั่วและข้าวโพด แจกจ่ายพี่น้องเกษตรกรให้ทันเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวในฤดูนี้ 


นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังได้มอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 จำนวน 50 ราย ซึ่งใน อ.เขื่องในทั้ง 18 ตำบล เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 13 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 90,000 ไร่ ได้ดำเนินการจัดที่ดินไปแล้ว 53,000 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 9,251 ราย


สำหรับ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี มีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม จำนวน 17 ตำบล 126 หมู่บ้าน ประชาชน 3,559 ครัวเรือน จำนวนประชากร 14,136 คน ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประกอบด้วย นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ชุมชน และพื้นที่อื่น ๆ รวม เนื้อที่ 392,878 ไร่ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายลง และหลายพื้นที่กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้ว