“เขมร-ลาว”ปะทุไม่กระทบไทย

2017-08-12 17:05:31

“เขมร-ลาว”ปะทุไม่กระทบไทย

Advertisement

ผวจ.หนองคายระบุสถานการณ์ตึงเครียดชายแดนลาว-กัมพูชา ไม่กระทบไทย

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. นายสุชาติ นพวรรณ ผวจ.หนองคาย กล่าวว่า แม้จะเกิดความตึงเครียด ขึ้นบริเวณชายแดน สปป.ลาว และ กัมพูชา อันเนื่องมาจากข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องเขตแดน แต่ยืนยันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทย และ สปป.ลาว ยังแน่นแฟ้น เนื่องจากมีความร่วมมือในกันทุกระดับ โดยเฉพาะ จ.หนองคาย ที่มีอาณาเขตติดกับเมืองหลวงของ สปป.ลาว มีความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคง สาธารณสุข และการค้าขาย ขณะที่ประชาชนทั้งสองฝั่งโขงก็มีการติดต่อกัน ผ่านด่านสากลสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และตามจุดผ่อนปรน 4 จุด คือ จุดผ่อนปรนบ้านม่วง อ.สังคม บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหญ่ อ.โพนพิสัย และจุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน อ.รัตนวาปี ตามปกติ

ภาพ TANG CHHIN SOTHY / AFP