กฟน. เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Solar ภาคประชาชน ปี 2562

2019-10-15 22:25:08

กฟน. เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Solar ภาคประชาชน ปี 2562


ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ดำเนินโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ประสงค์จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เพื่อใช้เองเป็นหลัก โดยส่วนที่เหลือขายเข้าระบบการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้ ซึ่งกำหนดโควต้ารับซื้อปริมาณพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่จำหน่าย กฟน. จำนวน 30 เมกะวัตต์ ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 1.68 บาท/หน่วย

ทั้งนี้ กฟน.ได้เปิดระบบการสมัคร สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ที่เป็นลูกค้าประเภทบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่เขตจำหน่ายกรุงเทพมานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ ผ่านระบบออนไลน์ www.mea.or.th หรือเข้าโดยตรงที่ https://spv.mea.or.th/

Advertisementอีกทั้งยังใส่ใจเรื่องการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หลังคา (Solar Rooftop) และการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้าอีกด้วย
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง