อียูกระชับความสัมพันธ์กับไทย

2019-10-15 05:10:18

อียูกระชับความสัมพันธ์กับไทย

องค์กรตัดสินใจหลักของสหภาพยุโรป หรือ อียู (European Union) มีมติให้กระชับความสัมพันธ์กับประเทศไทย ภายหลังไทยมีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

แถลงการณ์ของสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ระบุว่า ในวันนี้ คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ได้รับทราบรายงานจากผู้แทนระดับสูง เกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง ภายในประเทศไทย หลังจากมีการเลือกตั้งขึ้น ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ภายใต้บริบทนี้ และเมื่อพิจารณาถึงมติเดิม ที่คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ได้ให้ความเห็นชอบไว้ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป จึงพิจารณาว่า ขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้ว สำหรับสหภาพยุโรป ที่จะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศไทย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทางด้านต่างๆ รวมถึง ความสัมพันธ์ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐาน และประชาธิปไตยแบบพหุนิยม ด้วยการเตรียมพร้อม สำหรับการลงนามกรอบความตกลง ว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วน และความร่วมมือ กับประเทศไทย ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Advertisement
นอกจากนี้ คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญ ในการเดินหน้ารื้อฟื้นการเจรจา ความตกลงการค้าเสรี ระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยอีกด้วย.