“จุรินทร์”ระบุประกันรายได้ยางพาราเข้า ครม. 15 ต.ค.

2019-10-14 15:50:13

“จุรินทร์”ระบุประกันรายได้ยางพาราเข้า ครม. 15 ต.ค.

“จุรินทร์”ระบุประกันรายได้ยางพาราเข้า ครม. 15 ต.ค. พร้อมเตรียมจ่ายเงินส่วนต่างถึงมือชาวสวนยาง 1-15 พ.ย.ทันที 

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวพระราชทาน ประจำปี 2562 จ.สุราษฎร์ธานี โดยในตอนหนึ่งของงานนายจุรินทร์ได้ประกาศให้ประชาชน จ.สุราษฎร์ธานีที่มาร่วมงานทราบว่า วันที่ 15 ต.ค. โครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพาราจะเข้าที่ประชุม ครม. เมื่อ ครม.อนุมัติแล้ว ทางกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เตรียมจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ชาวสวนยางในวันที่ 1- 15 พ.ย.2562 เป็นรอบแรก


นายจุรินทร์ กล่าวว่าเนื่องจากประชาชนสอบถามมาตลอดเส้นทางที่พบปะในงานชักพระวันนี้เกี่ยวกับโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางจึงขออนุญาตแจ้ง

จากนั้นนายจุรินทร์ ได้กล่าวถึงประเพณีชักพระ ว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่และเป็นเอกลักษณ์ของ จ.สุราษฎร์ธานี แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตมาตั้งแต่ในอดีตและประชาชนได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันนอกจากนั้นยังเชื่อมโยงวัฒนธรรมภาคอีสาน-ภาคใต้เข้าด้วยกันตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง จ.สุราษฎร์ธานีและจ.อุบลราชธานีอีกด้วย ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเจริญของจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของพี่น้องสองจังหวัด


จากนั้นนายจุรินทร์ และคณะได้เปิดงานด้วยการชักพระเป็นทำเนียมเปิดพิธีและร่วมงานประเพณี ชักพระ ทอดผ้าป่า ที่สะพานนริศ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข กรรมการบริหารพรรค และที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการ รมว.พาณิชย์ และ ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ นายสุชาติ ประดิษฐพร นา สินิตย์ เลิศไกร นายธีภัทร พริ้งศุลกะ และ นางโสภา กาญจนะ ร่วมกิจกรรมพบปะประชาชน

หลังจากนั้นนายจุรินทร์ ได้เดินทางไปศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จ.พังงา ที่บ้านท่าด่าน เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา จากนั้นจะร่วมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่พังงาแห่งความสุข จ.พังงาอีกด้วย