แคลิฟอร์เนียห้ามขนสัตว์-สัตว์เล่นโชว์

2019-10-14 13:20:05

แคลิฟอร์เนียห้ามขนสัตว์-สัตว์เล่นโชว์

แคลิฟอร์เนีย กลายเป็นรัฐแรกของสหรัฐอเมริกา ที่ห้ามการขายหรือผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ทำจากขนสัตว์และเป็นรัฐที่ 3 ที่ห้ามใช้สัตว์เกือบทุกชนิด ร่วมการแสดงของคณะละครสัตว์ ภายใต้ร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ที่ลงนามเมื่อวันเสาร์ โดยนายแกวิน นิวซอม ผู้ว่าการรัฐ

กฎหมายขนสัตว์ฉบับใหม่ของรัฐแคลิฟอร์เนีย จะห้ามขายหรือผลิตเสื้อผ้า รองเท้า หรือกระเป๋าถือ จากขนสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

กลุ่มรณรงค์เพื่อสิทธิสัตว์ แสดงความชื่นชมต่อกฎหมายฉบับใหม่ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นการต่อต้านการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างไร้ความเมตตา แต่ถูกต่อต้านจากอุตสาหกรรมขนสัตว์สหรัฐ ซึ่งสูญเสียผลประโยชน์มหาศาล และสภาข้อมูลขนสัตว์อเมริกา หรือ ฟีกา (Fur Information Council of America : FICA) ขู่จะยื่นฟ้องศาล

Advertisement
จากข้อมูลล่าสุดที่หาได้ของฟีกา อุตสาหกรรมค้าปลีกขนสัตว์สหรัฐ มียอดขาย 1,500 ล้านดอลลาร์ หรือ 45,676 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557

อย่างไรก็ตาม กฏหมายฉบับใหม่ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว หรือขนสัตว์ที่ใช้สำหรับพิธีกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมของชนเผ่า และไม่ครอบคลุมการขายหนังสัตว์ ขนสุนัขหรือขนแมว หนังวัว หนังกวาง และหนังแพะ

Advertisement
ผู้กระทำความผิดซ้ำ จะถูกลงโทษปรับเป็นเงิน จำนวนไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์ หรือ 30,250 บาท

และแคลิฟอร์เนียกลายเป็นรัฐที่ 3 ของประเทศ ถัดจากนิวเจอร์ซีย์ และฮาวาย ที่ห้ามใช้สัตว์เกือบทุกชนิด ในการแสดงของคณะละครสัตว์ โดยกฎหมายยกเว้นสัตว์เลี้ยงในบ้านเช่น สุนัข แมว และม้า ผู้ละเมิดกฎหมายฉบับนี้จะถูกปรับเป็นเงินจำนวน 25,000 ดอลลาร์ หรือ 756,220 บาท ต่อ 1 วันของการละเมิด