ซึ้งน้ำตาไหลพราก! เปิด รร.ผู้สูงอายุ จัดงานให้ลูกกราบแม่

2017-08-12 11:55:44

ซึ้งน้ำตาไหลพราก! เปิด รร.ผู้สูงอายุ จัดงานให้ลูกกราบแม่

  โรงเรียนผู้สูงอายุที่ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ มาแปลก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยเปิดโอกาสให้ลูก เดินทางไปกราบแม่ที่โรงเรียน แสดงความรักต่อแม่อย่างอบอุ่น สุดซึ้ง แม่กับลูกเรียนโรงเรียนเดียวกัน ต่างป้อนข้าวกัน ย้อนวัยเยาว์

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ต.ท้ายดง บ้านวังกระดาษ หมู่ 2 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นายภาคภูมิ ศรีสมวงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท้ายดง ร่วมกับ ตัวแทนจากบริษัทอัครารีชอร์สเซส ได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 117 คน โดยมีอายุตั้งแต่ 48-90 ปี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ร่วมเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อเป็นการร่วมแสดงความรักต่อแม่ ด้วยการโอบกอด หอมแก้ม และมอบดอกมะลิแก่แม่ โดยแม่ลูกบางคน ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ต่างร้องให้ออกมาด้วยความตื้นตันใจ จากความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวที จากลูกที่มีต่อแม่ และแม่ที่มีต่อลูกอย่างสุดซึ้ง


Advertisement
อีกทั้งกิจกรรมในวันนี้ ยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสถาบันครอบครัวไทย ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผู้สูงอายุ กับชุมชน โดยการให้ทุกคน นำกับข้าวใส่ปิ่นโตห่อมาจากบ้าน เพื่อมานั่งล้อมวงรับประทานร่วมกัน ซึ่งในโอกาสพิเศษ วันแม่แห่งชาติปีนี้ ได้มีคู่แม่ลูกซึ่งพบว่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท้ายดงแห่งนี้ด้วยกัน ถึง 15 คู่ ได้ถือโอกาสนี้ ป้อนข้าวป้อนน้ำกันไปมา เพื่อรำลึกความหลังเมื่อครั้งเยาว์วัย ที่แม่คอยห่วงใยต่อลูก แม้ขณะนี้จะอายุมากแล้ว แต่ก็ยังคงรัก คงห่วงใยอยู่เสมอ เช่นเดียวกับ นางเปื้อง ยศปัญญา อายุ 78 ปี กับนางคำเผื่อน ศรีชาหลวง อายุ 60ปี สองแม่ลูก ก็ต่างผลัดกันป้อนข้าว ป้อนน้ำ กันไปมา สร้างความอบอุ่นภายในงานเป็นอย่างมาก

สำหรับกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติของทุกปี ปกติเรามักจะเห็นว่าแม่หรือผู้ปกครอง จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนของลูก แต่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ แห่งนี้ เรากลับได้เห็นลูกๆ เดินทางไปร่วมกิจกรรม กราบแม่ที่โรงเรียนผู้สูงอายุแทน นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม แห่งความรัก ความอบอุ่น

Advertisement


Advertisementขอบคุณ กิตติ ตันติมาลา- ศรนรินทร์ ตันติมาลา  ผู้สื่อข่าว จ.เพชรบูรณ์