“ชวน” ลั่นนำรัฐสภาไทยขับเคลื่อนองค์กรนิติบัญญัติตัวแทน ปชช.ทั่วโลก

2019-10-14 11:55:47

 “ชวน” ลั่นนำรัฐสภาไทยขับเคลื่อนองค์กรนิติบัญญัติตัวแทน ปชช.ทั่วโลก

“ชวน” ประกาศนำรัฐสภาไทยขับเคลื่อนองค์กรนิติบัญญัติเป็นตัวแทนของ ปชช.ทั่วโลก ระหว่างประชุมสมัขชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่141 ที่เซอร์เบียร์


เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ศูนย์การประชุมซาวา กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (The 141st Inter - Parliamentary Union Assembly and related meeting) นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับ น.ส.กาเบรียลลา กูเอบัส บาร์รอน ประธานสหภาพรัฐสภา ซึ่งแสดงความยินดีที่คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยได้มีการพูดคุยถึงความร่วมมือของไทยกับสหภาพรัฐสภาด้านต่างๆ เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โอกาสครบรอบการก่อตั้งสหภาพรัฐสภา 130 ปี การเชิญให้เสนอผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข (Advisory Group on Health) โดยรัฐสภาไทยแสดงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาดังกล่าว


นอกจากนี้ ประธานสหภาพรัฐสภาได้กล่าวชื่นชมและยินดีรัฐสภาไทยที่ได้เสนอชื่อ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ส.ว.ซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาสตรี เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (IPU Executive Committee member) และหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันต่อไป

นอกจากนี้ นายชวน ประธานรัฐสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย นายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ส.ว.นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ส.ว.เข้าร่วมการประชุมกลุ่มอาเซียน+3 และการประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย– แปซิฟิก


ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาโดยผู้แทนกลุ่มฯ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร รายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มอาเซียน+3 รวมถึงการพิจารณาวาระที่สำคัญ คือ การพิจารณาผู้แทนกลุ่ม เพื่อลงสมัครในตำแหน่งต่างๆ ที่ว่างลงในสหภาพรัฐสภา ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองให้ผู้แทนรัฐสภาไทย3 คน ประกอบด้วย นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ส.ว. ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (Member of the IPU Executive Committee) นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และ น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ดำรงตำแหน่ง Bureau Member ในวาระที่เหลืออยู่ของไทยในคณะกรรมาธิการ (กมธ.)สามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า และคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ


นอกจากนี้ งนายชวน ประธานรัฐสภาในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับนายมาร์ติน จุนกอง (Mr. Martin Chungong)เลขาธิการสหภาพรัฐสภา ซึ่งมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาไทยมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายจุนกองและสหภาพรัฐสภาได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความช่วยเหลือในเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยนายจุนกองได้เคยเดินทางไปเยือนประเทศไทยหลายครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์การยกร่างรัฐธรรมนูญ และติดตามสถานการณ์และพัฒนาการทางการเมืองตลอดมา

นอกจากนี้ ได้แสดงความยินดีกับนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ส.ว.ไทยที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (IPU Executive Committee Member) ในสัดส่วนของกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชียแปซิฟิก และพร้อมที่จะทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต


Advertisementประธานรัฐสภาไทย ได้กล่าวขอบคุณในความช่วยเหลือ และแสดงความพร้อมของรัฐสภาไทยที่จะขับเคลื่อนองค์กรนิติบัญญัติที่เป็นตัวแทนของประชาชนทั่วโลกไปข้างหน้าอย่างเต็มที่ ด้วยรัฐสภาไทยมีสมาชิกรัฐสภาดำรงตำแหน่งสำคัญในสหภาพรัฐสภาถึง 5 คน ประกอบด้วยกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาหนึ่งคน และกรรมการในคณะกรรมาธิการอีก 4 คน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศและประชาคมระหว่างประเทศต่อไปAdvertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง