17 ต.ค. ไทยเข้าสู่ "ฤดูหนาว" อย่างเป็นทางการ

2019-10-14 10:05:32

17 ต.ค. ไทยเข้าสู่ "ฤดูหนาว"  อย่างเป็นทางการ

กรมอุตุนิยมวิทยา เผยแพร่ประกาศ การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยปี 2562 โดยระบุว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าฤดูหนาว ในวันที่ 17 ต.ค. เนื่องจากอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับลมที่พัดลมปกคลุมบริเวณประเทศไทยในระดับล่างที่ความสูงประมาณ 100 - 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือลมตะวันออก ส่วนระดับบนที่ความสูงประมาณ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป.


Advertisement