ปชช.ระบุงบปี 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้านไม่เหมาะสม

2019-10-13 17:35:36

ปชช.ระบุงบปี 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้านไม่เหมาะสม

“สวนดุสิตโพล” เผย ปชช.ระบุรัฐบาลเสนองบประมาณปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้าน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 2 แสนล้านบาท ไม่เหมาะสม 58.69% เพราะวงเงินงบประมาณมากเกินไป อาจมีการทุจริตคอรัปชั่น ไม่สอดคล้องกับแผนการทำงาน ทำให้ประเทศเป็นหนี้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนต้องแบกรับภาระ 

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,034 คน ระหว่างวันที่ 9-12 ต.ค. พบว่า ตามที่รัฐบาลเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งมีวงเงินอยู่ที่ 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 2 แสนล้านบาท ประชาชนคิดว่าเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมหรือไม่? อันดับ 1 ไม่เหมาะสม 58.69% เพราะ วงเงินงบประมาณมากเกินไป อาจมีการทุจริตคอรัปชั่น ไม่สอดคล้องกับแผนการทำงาน ทำให้ประเทศเป็นหนี้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนต้องแบกรับภาระ ฯลฯ อันดับ 2 เหมาะสม 41.31% เพราะ ต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ฯลฯ

เมื่อถามว่า ประชาชนอยากให้รัฐบาลนำงบประมาณไปใช้ในเรื่องใด? อันดับ 1 กระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศ53.15% อันดับ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 32.38% อันดับ 3 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น คนจน เกษตรกร อุทกภัย ภัยแล้ง 28.73% อันดับ 4 พัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยี 25.86% อันดับ 5 จัดสวัสดิการ รักษาพยาบาลให้กับประชาชน จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 21.22%


Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง