การบินไทย แจ้งเลื่อนเที่ยวบินญี่ปุ่น ผลกระทบจากพายุฮากิบิส

2019-10-12 14:35:08

การบินไทย แจ้งเลื่อนเที่ยวบินญี่ปุ่น ผลกระทบจากพายุฮากิบิส

จากกรณีพายุไต้ฝุ่นฮากิบิส (Hagibis) ขึ้นฝั่งที่ประเทศญี่ปุ่นบ่ายวันนี้ (12 ต.ค.2562)  ส่งผลกระทบกับเที่ยวบินของการบินไทยไปญี่ปุ่น 4 จุดบิน  ได้แก่ โอซากา นาโกยา และโตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) บริษัท การบินไทยฯ ขอแจ้งความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนเวลาทำการบินจากตารางการบินปกติของเที่ยวบินไปยังโตเกียว (นาริตะ) ของวันที่12-13 ตุลาคม 2562 ดังนี้1. เที่ยวบินที่ ทีจี 640 กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562
เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 22.10 น. ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 06.20 น. (เวลาท้องถิ่น)ของวันรุ่งขึ้น

ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 02.40 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 11.00 น. (เวลาท้องถิ่น)

2. เที่ยวบินที่ ทีจี 641 โตเกียว (นาริตะ)-กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562

เดิมออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 10.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 15.20 น.ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 12.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.00 น.3. เที่ยวบินที่ ทีจี 642 กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 23.50 น. ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 08.10 น. (เวลาท้องถิ่น)ของวันรุ่งขึ้นปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 03.40 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 12.00 น. (เวลาท้องถิ่น)

4. เที่ยวบินที่ ทีจี 643 โตเกียว (นาริตะ)-กรุงเทพฯ ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562เดิมออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 12.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.30 น.

ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 13.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.00 น.5. เที่ยวบินที่ ทีจี 676 กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562

เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 07.35 น. ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 15.45 น. (เวลาท้องถิ่น)
ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6769 เวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 09.40 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงโตเกียว (นาริตะ) เวลา 17.50 น. (เวลาท้องถิ่น)6. เที่ยวบินที่ ทีจี 677 โตเกียว (นาริตะ)-กรุงเทพฯ ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562
เดิมออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 17.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 21.55 น.ปรับเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 6779 เวลาบินใหม่เป็น ออกจากโตเกียว (นาริตะ) เวลา 19.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงกรุงเทพฯ เวลา 23.59 น.

ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้โดยสารติดตามการปรับเวลาทำการบินของเที่ยวบินข้างต้นอย่างใกล้ชิด จากเว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 หรือตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทยแท็กที่เกี่ยวข้อง