“เฉลิมชัย” ประชุมเตรียมความพร้อมรับน้ำท่วม 16 จว.

2019-10-11 12:50:17

 “เฉลิมชัย” ประชุมเตรียมความพร้อมรับน้ำท่วม 16 จว.

 “เฉลิมชัย” ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม 14 จังหวัดภาคใต้ และ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์


เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่สำนักงานชลประทานที่ 14 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 โดยมี นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.ภูเก็ต ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแผนการเตรียมพร้อมของหน่วยงานต่างๆรับมือสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่จังหวัดภาคใต้ช่วงมรสุม


นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ได้มอบนโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.ของทุกปี มักจะได้รับผลกระทบจากลมมรสุมฝนตกหนัก ดังนั้นการเตรียมความพร้อมที่ดีจะช่วยป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงจ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ จึงขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องมองไปถึงการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งปีหน้าด้วยโดยต้องหาแนวทางกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด


ต่อมานายเฉลิมชัย ได้เปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 ที่บริเวณอาคารเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 14 และเดินทางไปที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีเพื่อรับฟังแผนการบริหารจัดการน้ำและการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการชลประทาน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมชลประทานและ KRC ของประเทศเกาหลีใต้ ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ


มีรายงานว่า ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้รายงานสภาพอากาศและการคาดการณ์พบว่าพื้นที่ภาคใต้จะเริ่มได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของลมมรสุมทำให้เกิดฝนตกหนักในช่วงตั้งแต่ปลายเดือน ต.ค.นี้ และคาดการณ์ว่าช่วงเดือน พ.ย.จะเป็นช่วงที่พื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากที่สุด ส่วนช่วงเดือนธ.ค.คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า โดยในปีนี้มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังการเกิดสถานการณ์อุทกภัยจำนวน 89 จุดใน 14 จังหวัดภาคใต้ และ จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะเดือน พ.ย. มีพื้นที่เสี่ยงภัย 8 จังหวัด 44 อำเภอ โดยกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเครื่องจักรพร้อมออกปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้ง 16 จังหวัดตลอด 24 ชม. รวม 1,242 หน่วย ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำ 464 เครื่อง ปัจจุบันติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว 49 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 300 เครื่อง ปัจจุบันติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว 28 เครื่อง และยังมีรถแทรกเตอร์ 308 คันและเครื่องจักรกลสนับสนุนอื่นๆ 170 หน่วย พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายเข้าประจำการในพื้นที่ประสบภัยได้ทันที


Advertisement