ศาล รธน.แจง “รศ.ดร.โกวิท”ขออภัยแล้วกรณีวิจารณ์คำสั่ง

2019-10-10 16:40:08

ศาล รธน.แจง “รศ.ดร.โกวิท”ขออภัยแล้วกรณีวิจารณ์คำสั่ง

“รศ.ดร.โกวิท” พ่อของ “จอห์น วิญญู” ขออภัยศาล รธน. กรณีวิจารณ์รับคำร้องวินิจฉัยสมาชิกภาพ 32 ส.ส.

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. มีการเผยแพร่ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า ในการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (เชิงบริหาร) เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2562 ได้พิจารณากรณี รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ พ่อของ นายวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ หรือ จอห์น วิญญู วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญผ่านทางทวิตเตอร์ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562 เรื่องคำสั่งรับคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 41 คน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้อง 32 คน

รศ.ดร.โกวิท มาพบเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ถ้อยคำชี้แจงข้อเท็จจริงในวันที่ 30 ส.ค. 2562 ซึ่งเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ รศ.ดร.โกวิท พิจารณาเอกสารเผยแพร่ของศาลรัฐธรรมนูญ 2 ข่าว ถึงผลที่แตกต่างกันในข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงและกระบวนการที่ได้มาในข้อเท็จจริงแตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้ รศ.ดร.โกวิท เข้าใจ โดยขออภัยต่อศาลและจะเยียวยาหรืออธิบายข้อเท็จจริงความเห็นในทวิตเตอร์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงความแตกต่างในคดีของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กับ 32 ส.ส.

ที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (เชิงบริหาร) ได้ประชุมหารือและพิจารณาถึงข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งในส่วนบันทึกถ้อยคำของ รศ.ดร.โกวิท และข้อความในทวิตเตอร์เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2562 ที่ชี้แจงต่อประชาชนถึงเหตุผลในการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้แล้ว เห็นว่า ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล กรณีการวิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยคดีที่มิได้กระทำโดยสุจริตโดยใช้ถ้อยคำที่มีความหมายหยาบคาย เสียดสี หรืออาฆาตมาดร้าย ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 นั้น รศ.ดร.โกวิท ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและขออภัยต่อศาลแล้ว

ขอบคุณภาพเฟซบุ๊ก : โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

แท็กที่เกี่ยวข้อง