กำหนดโซนแดง 5 อำเภอ คุมปล่อยโคมยี่เป็ง

2019-10-08 16:00:08

กำหนดโซนแดง 5 อำเภอ คุมปล่อยโคมยี่เป็ง

กำหนด 5 อำเภอพื้นที่โซนแดงควบคุมปล่อยโคมลอยกระทงยี่เป็ง หากโคมที่ปล่อยกระทบการบินและเกิดเพลิงไหม้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับกว่า 2 แสน ขณะที่สายการบินยกเลิกกว่า 148 เที่ยว

วันที่ 8 ต.ค. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ โดยมีวาระเรื่องของการขออนุญาตปล่อยโคมในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ประจำปี 2562 มาตรการรักษาความปลอดภัย และการควบคุมการบินในช่วงประเพณียี่เป็ง ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การปล่อยโคมนั้น ในชุมชนต้องช่วยกันจัดเวรยามในการเฝ้าระวังในเรื่องของโคม ป้องกันอัคคีภัย หากเกิดเหตุสุดวิสัยจนเกิดอัคคีภัย ผู้ที่ปล่อยโคมก็ต้องรับผิดชอบ แม้จะมีการกำหนดพื้นที่การปล่อยแล้วก็ตามแต่ก็ต้องลดจำนวนการปล่อยลง อยากให้เหลือครอบครัวละ 1 โคม และช่วยกันเฝ้าระวัง ใช้โคมที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และปล่อยในโซนที่กำหนดเท่านั้น

Advertisement
นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมวัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ โดยให้ปล่อยในวันกระทงเล็ก ตรงกับวันที่ 11 พ.ย. 2562 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปล่อยตั้งแต่เวลา 19.00 น. - 01.00 น. ของวันถัดไป ยกเว้นเฉพาะการปล่อยโคมควัน (ว่าวฮม) ให้กระทำการจุดและปล่อยตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. สำหรับวันกระทงใหญ่ ตรงกับวันที่ 12 พ.ย. 2562 วันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ให้จุดและปล่อยตั้งแต่เวลา 19.00 - 01.00 น.ของวันถัดไป และได้กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังระดับ 1 คือ บริเวณพื้นที่เสี่ยงตามแนวขึ้น-ลง สนามบินที่อยู่ห่างจากทางขึ้น-ลง ของเครื่องบิน ข้างละ 4.6 กิโลเมตร และระยะทางยาว 18.5 กิโลเมตร จากหัวทางวิ่งทั้ง 2 ด้านและเส้นทางการบินเข้า-ออก สนามบินเชียงใหม่ ซึ่งจะมีพื้นที่ควบคุม 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ ครอบคลุมทุกตำบล จำนวน 16 ตำบล, อ.หางดง ทุกตำบล รวม 11 ตำบล, อ.สารภี จำนวน 4 ตำบลคือ ต.ขัวมุง, ดอนแก้ว, ท่าวังตาล และหนองผึ้ง, อ.แม่ริม จำนวน 3 ตำบลคือ ดอนแก้ว ริมใต้ และแม่สา และ อ.สันทราย จำนวน 1 ตำบล คือ ต.หนองหาร และผู้ที่จะขออนุญาตปล่อย หรืออำเภอที่จะปล่อยต้องยื่นขอรับใบอนุญาตล่วงหน้าก่อนวันจุดและปล่อยไม่น้อยกว่า 15 วัน และพื้นที่ที่อยู่นอกเขตควบคุมก็สามารถปล่อยได้ แต่ทางอำเภอก็จะใช้ดุลยพินิจของนายอำเภอแต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณา ขณะที่ได้ขอความร่วมมือร้านค้า โรงแรม ผู้ประกอบการต่างๆ ที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปพัก ไปกินอาหาร งดแจกโคมให้นักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น และหากผู้ที่ปล่อยโคมขึ้นไปสู่อากาศ แล้วไปรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศ รวมถึงทำให้เกิดอัคคีภัย มีผู้ได้รับความเสียหาย ก็ต้องถูกดำเนินคดี มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รอง ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปีสายการบินต่างๆ จะพิจารณายกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเวลาการบิน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายต่ออากาศยาน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการปล่อยโคมลอย/โคมควัน โดยในปีนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสายการบินต่างๆ แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสายการบิน ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปจำนวนเที่ยวบินที่ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเวลาการบินได้ ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ทั้งนี้ในปี 2561 มีเที่ยวบินยกเลิกและปรับเปลี่ยนเวลาการบิน รวมทั้งสิ้น 148 เที่ยวบิน และคาดว่าจำนวนเที่ยวบินที่ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเวลาการบินในปี 2562 น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

Advertisement