สภาฯอภิปรายงบ 2 วัน เพิ่มได้หากวิป 2 ฝ่ายตกลงกัน

2019-10-07 15:10:17

สภาฯอภิปรายงบ 2 วัน เพิ่มได้หากวิป 2 ฝ่ายตกลงกัน

สภาฯอภิปรายงบประมาณปี 2563 เริ่มต้น 2 วัน แต่เพิ่มได้หากวิป 2 ฝ่ายตกลงกัน

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. เวลา 10.30 น. ที่รัฐสภา เกียกกาย นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า สำหรับการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสภาผู้แทนราษฎร เบื้องต้นกำหนดไว้เป็นวันที่ 17 - 18 ต.ค.นี้ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ผ่านมาที่ส่วนใหญ่การอภิปรายใน วาระที่ 1 จะกำหนดไว้เพียง 2 วันเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากที่ประชุมร่วมกันระหว่างนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) และ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) มีความเห็นร่วมกันอย่างไรก็สามารถกำหนดวันอภิปรายเพิ่มเติมเป็นอย่างอื่นได้ ซึ่งส่วนตัวคิดว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นพ.สุกิจ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน เมื่อไม่นานมานี้มีสื่อมวลชนบางสำนักนำเสนอข่าวเกี่ยวกับนายชวน ในทำนองว่าปฏิเสธไม่รับและคัดค้านโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ซึ่งในกรณีนี้ขอชี้แจงและยืนยันว่านพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ไม่เคยเสนอเรื่องนี้ต่อนายชวน จึงไม่มีทางที่นายชวนจะปฏิเสธโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ในปี 2536และปี 2541 เมื่อครั้งนายชวนเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกได้จัดให้มีโครงการประกันสุขภาพโดยสมัครใจหรือที่เรียกว่า “บัตรครอบครัว” ที่ให้ประชาชนทีมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาร่วมกับภาครัฐฝ่ายละ 500 บาท และต่อมาได้พัฒนาให้ฝ่ายรัฐบาลสมทบเพิ่มเป็น 1,000 บาท ทั้งๆที่ในช่วงปี 2540 ประเทศประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจ แต่นายชวนยังเดินทำโครงการและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ