บวงสรวงแสงเสียงยิ่งใหญ่ เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค

2019-10-06 17:20:58

บวงสรวงแสงเสียงยิ่งใหญ่ เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค

คณะนักแสดงแสงเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาค ทำพิธีไหว้ครูบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเปิดการแสดงในช่วงเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค ซึ่งปีนี้จัดให้มีการแสดงถึง 4 วัน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ต.ค. ที่บริเวณลานวัดศรีบุญเรือง ริมแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการแสดงแสงเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาค นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย พร้อมด้วย นายยอดยิ่ง ราชตั้งใจ นักวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้กำกับการแสดง ได้นำคณะนักแสดงจากชมรมนาฎศิลป์หนองคาย ประกอบพิธีไหว้ครู และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนการแสดงแสงเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาค ปีที่ 22 ในชื่อชุด "มหาพุทธบูชานาคประทีป นาฎนันทการ"

โดยได้กล่าวคำพระรัตนตรัย กล่าวคำบูชาครู และระลึกถึงครูที่เป็นเทพ เช่น พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม พระคเณศร์ พระพรตฤาษี พญานาค และเทพองค์อื่น ๆ พร้อมรำถวาย ซึ่งนับเป็นประเพณีที่ชมรมนาฎศิลป์หนองคายจะได้ทำพิธีไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงคุณครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาการแสดงในแขนงต่าง ๆ ก่อนที่จะทำการแสดงและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพของบรรดานักแสดงและทีมงาน และอำนวยอวยชัยแก่บรรดานักแสดงให้ประสบความสำเร็จ ราบรื่น ไม่มีอุปสรรค รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักแสดงทุกคนด้วย โดยจะทำการแสดง 4 วัน ช่วงวันออกพรรษา ในวันที่ 10-13 ต.ค.นี้ เวลา 19.00 น.
การแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาค ครั้งนี้เป็นการแสดงปีที่ 22 โดยนักแสดงและทีมงานชมรมนาฏศิลป์หนองคาย  300 คน ถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อที่ชาวหนองคายมีต่อบั้งไฟพญานาค ว่าเกิดจากพญานาคซึ่งมีความศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้พ่นลูกไฟถวายขึ้นเป็นพุทธบูชา ในขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพระมารดาในค่ำคืนวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

ในปีนี้ใช้นักแสดงจากชมรมนาฎศิลป์หนองคาย นักเรียนจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร,โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร,วิทยาลัยอาชีวศึกษา,วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย, โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์ จ.บึงกาฬ ซึ่งทุกครั้งที่ผ่านมาการแสดงชุดนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวหนองคายชมการแสดงอย่างคับคั่ง และเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในบรรดากิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดหนองคายที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค