ทบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

2017-08-11 11:14:13

ทบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

Advertisement

กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 ส.ค.2560

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 ส.ค.2560 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 86 รูป พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร พิธีไถ่ชีวิตกระบือ รวมทั้งการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นอกจากนี้กองทัพบกได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลจำนวน 430 รูป ระหว่าง 4-24 ส.ค. 2560 และการนำกำลังพลไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ ศาสนสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน